Friluftsrådet er regionens kompetansesenter for friluftsliv og naturopplevelser, og består av medlemskommunene: Ballangen, Evenes, Narvik, Tysfjord og Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad.

For nærmere informasjon se følgende linker:  

Verktøystasjoner

Midtre Hålogaland friluftsråd har gått til anskaffelse av verktøystasjoner for å bistå personer, grupper og løypelag som jobber med tilrettelegging av nærtur- og utfartsområder. Arbeidet kan bestå i rydding av turstier og -løype, rasteplasser, etablering av installasjoner som gapahuker, informasjonstavler, skilting og merking med mer. Verktøystasjonene består hver av følgende utstyr: Motorsag, ryddesag, grensag, grensaks, spisskoffel, fjellborremaskin, elektrisk drill, øks, bålpanne, oppbevaringskasser og div. verneutstyr. Les mer om ordningen og søk om å bruke utstyret hos friluftsrådet