• Er du uten jobb?
  • Har du ikke fullført videregående skole?
  • Vet du ikke hvordan du skal komme deg videre? 
  • Har du stagnert?
  • Vet du ikke hva du vil bli?
  • Hvilke jobber som kan passe for deg?
  • Har du utfordringer som begrenser deg?

Ta kontakt med oss på Jobbhuset.

Her får du møte engasjerte voksne og andre unge. 

Vårt mål er å få flest mulig unge opp til 30 år i aktivitet, uansett historie.

Det kan være rett i jobb, avklaring av utdanningsveier, deltakelse på temakurs, uformell prat rundt bordet, praktiske gjøremål, utforske nye muligheter, øve på å være på jobb over tid, finne dine styrker, teste ut ulike yrker med våre VR-briller, øve på jobbintervju, ha interessetest/karriereveiledning, øve seg på forskjellige arbeidsoppgaver og utstyr sammen med arbeidsleder.

Vi har et nært samarbeid med ungdomsavdelinga til NAV Sør-Troms og jobber for økt arbeidsinkludering i kommunen. Vi hjelper unge inn i, eller tilbake til skolegang og arbeidsliv.

 

Jobbhuset er en plass med høy takhøyde, rom for å prøve og feile og dra læring ut av dette.  
Med flere verktøy kartlegger vi den enkelte, tilpasser innhold ut ifra en uformell prat, interessetester, kompetanse og de unges behov/ønsker.

Vårt mål er å få deg i aktivitet.