Hvem er vi?

Jobbhuset er en del av NAV Harstad og Harstad kommunes aktivitetskrav til ungdom under 30 år som søker økonomisk sosialhjelp.

Vårt mål er å hjelpe unge med å komme seg videre til utdanning eller jobb.

Noen kommer til Jobbhuset fordi de har blitt invitert, noen blir sendt hit når de kontakter NAV-kontoret og noen kommer innom på eget initiativ.
Vi ser at flere av de som har vært hos oss har fått seg jobb eller begynt på skole.

Hva gjør vi?

På jobbhuset har vi gruppediskusjoner, kartleggingssamtaler, generell veiledning. Vi gir også mulighet til å være i med på sosial og fysisk aktivitet. Vi har egen datastue hvor en kan sitte og jobbe i grupper eller individuelt. 
Noen ungdommer er innom kun én gang, men i andre tilfeller avtaler vi regelmessig oppmøte over en lengre periode.

Vi har et nært samarbeid med Oppfølgingstjenesten i videregående skole (OT) og andre instanser som kan være relevant for den enkelte.
På jobbhuset får man hjelp til å lete etter informasjon om arbeidsgivere og hvordan man skal være oppsøkende og aktiv på veien mot jobb.
For de som ønsker det, hjelper vi til med å etablere arbeidstrening ute i bedrifter, eller søke ungdommer inn på kurs i regi av NAV.

Det gjennomføres informasjonsmøter for alle som registrerer seg som jobbsøkere på nav.no, og i samarbeid med kommunens gjeldsrådgiver kjøres økonomikurset Fra impuls til plan.

Når kan du komme til Jobbhuset?

Her er det åpent mandag – fredag, i utgangspunktet fra 08:15 til 15:00. Er vi ikke her, er vi tilgjengelige på telefon og mail.

Hvor er vi?

Adresse: Normannsgate 7
Telefon: 482 19 868
E-post: jobbhusetharstad@gmail.com

Hvem jobber på Jobbhuset?
Gry Eikanger og Guro Asphaug er to erfarne veiledere som har jobbet i NAV fra starten.