Oversikt over hvilke vaksiner du trenger ved utenlandsreise, finner du hos Folkehelseinstituttet. Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise.

All vaksinasjon blir registrert i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.
Oversikt over hvilke vaksiner du har fått, finnes på minevaksiner.no. Du vil også finne en oversikt over vaksiner til egne barn.

Lenker: