Oversikt over hvilke vaksiner du trenger ved utenlandsreise, finner du hos Folkehelseinstituttet. Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise.

Dersom du har behov for malariaprofylakse, må du kontakte fastlegen din for å få resept. Det er viktig at du kontakter fastlegen din i god tid før avreise. Vaksinasjonskontoret vil være behjelpelig med å finne ut om der er risiko for malaria i området du skal reise til.

All vaksinasjon blir registrert i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.
Oversikt over hvilke vaksiner du har fått, finnes på Helsenorge.no. Du vil også finne en oversikt over vaksiner til egne barn.