Bo og oppfølgingsenhetens har en felles e-postadresse: Boog.oppfolging@harstad.kommune.no

Enhetsleder
Randi Kristensen
Tlf 930 27 313
E-post: Randi.Kristensen@harstad.kommune.no  

Fagutvikler
Lill Marit Arntsen
Tlf 468 36 093
E-post: Lill.Arntsen@harstad.kommune.no

Administrasjonskonsulent
Wenche Iren Kvile
Telf 909 06 474
E-post: wenche.kvile@harstad.kommune.no

Administrasjonskonsulent
Ellen-Christine Bølstad
Telf 902 73 974
E.post: ellen-christine.bolstad@harstad.kommune.no