Tjenestebeskrivelsene skal gi Harstad kommunes innbyggere informasjon om hva de kan forvente seg av sentrale kommunale tjenester. Beskrivelsen omfatter blant annet:

 • Formål med tjenesten
 • Hvem kan få tjenesten?
 • Beskrivelse av tjenestens innhold
 • Hva du kan forvente av oss
 • Hva vi forventer av deg
 • Praktiske opplysninger

Det opplyses om:

 • Eventuell betaling
 • Saksbehandling (når det er en tjeneste det må søkes om)
 • Om garantibrudd utløser kompensasjon
 • Klageadgang
 • Hvem som er ansvarlig for tjenesten
 • Kontaktinformasjon

Tjenestebeskrivelsene skal gi kunnskap, bevissthet og forutsigbarhet for den som henvender seg, søker, får avslag eller mottar tjenester fra Harstad kommune. Tjenestebeskrivelsene skal initiere til dialog, der den enkeltes behov, krav og forventninger kommer fram. Harstad kommune ønsker å forbedre tjenestene i dialog og samspill med innbyggerne.Tjenestebeskrivelsene skal oppdateres jevnlig. Endringer og eventuelle nye tjenestebeskrivelser behandles og vedtas av Harstad kommunestyre.

​Her følger tjenestebeskrivelsene: