Søknad om SFO-plass og oppsigelse av plass må gjøres i denne nettportalen: https://harstad.ist-asp.com 

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO på skolen din.

SFO har tilbud fra kl 07.15 eller 07.30 til 16.30.

SFO åpner  7. august etter sommerferien 2023.

Planleggingsdager skoleåret 2022/2023:

  • 18. august 2022
  • 19. august 2022
  • 14. november 2022
  • 6. mars 2023
  • 19. mai 2023

Les mer om SFO her: Tjenestebeskrivelsen for SFO i Harstad kommune. 

Du kan også se på den enkelte skole sin hjemmeside.

 

Gratis kjernetid i SFO for 1. og 2. trinn

I Harstad får elever på 1. og 2. trinn tilbud om 12 timer gratis kjernetid.

  • Elever på 1. trinn har kjernetid fra 08.00 til 15.05.
  • Elever på 2. trinn har kjernetid fra 07.45 til 15.05.

Tilbudet gjelder hele SFO-året.

Informasjon om ulike opphold på 1. og 2. trinn

Elever på 1. og 2. trinn kan få to ulike opphold:

Delplass (kun 12 timer gratis kjernetid)

SFO i kjernetiden definert ovenfor. Ingen betaling i 11 mnd.

I ferier beregnes kjernetid slik: Ferier på 1 til 3 dager: 1 dag regnes som kjernetid, kjøp av dagplass de øvrige dagene Ferier på mer enn 3 dager:2 dager pr uke regnes som kjernetid, kjøp av dagplass de øvrige dagene.

Hel plass

SFO i hele åpningstiden Pris: 1779 kr i 11 mnd.

12 timer gratis kjernetid er trukket fra. Full plass på skolefri dager og ferier.

Prisene for SFO finner du her: Priser på tjenester