Boenhetene er for personer under 67 år som har et vedvarende stort og omfattende pleiebehov. Særskilt har personalet ved Knorrebakken opparbeidet kompetanse rundt MS, Huntington sykdom og Parkinson sykdom. Vi er også Ressurssenter for Huntington sykdom i Nordland, Troms og Finnmark og er en del av et nasjonalt fagnettverk.

Avdelingsleder:
Oddveig Haug 
Telefon; 77 02 67 32/948 57 727

Oddveig.Haug@harstad.kommune.no

Adresse;
Knorrebakken 2, 9411 Harstad

Telefon; 95005941

Tjenestebeskrivelser