Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte.  Av hensyn til enkeltpasienter og i solidaritet med de utsatte pasientgruppene, samt pårørende, ansatte og befolkningen forøvrig, er det viktig med gode og effektive smitteverntiltak.

 

Besøksregler for sykehjem

Klikk her for å lese besøksregler for sykehjem i Harstad kommune. 

Retningslinjer for Kanebogen avlastningssenter

Ingen spesielle tiltak ved besøk.

Retningslinjer for Helsehuset

Helsehuset oppfordrer fremdeles til besøkstider fra klokken 14- 15 og klokken 17- 18. Dette er for å unngå besøk i kjernetid for behandling og trening, samt under måltider. Det er ønskelig at besøk gjennomføres på pasientens rom, og ikke i fellesarealer.

Råd for besøk i omsorgsboliger

Ingen spesielle tiltak ved besøk.