Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte.

Begrensing av besøk og andre smitteverntiltak er innført for å redusere risiko for sykdom og død hos pasienter med økt risiko for alvorlige covid-19 forløp. Av hensyn til enkeltpasienter og i solidaritet med de utsatte pasientgruppene, samt pårørende, ansatte og befolkningen forøvrig, er det viktig med gode og effektive smitteverntiltak.

 

Besøksregler for sykehjem

Klikk her for å lese besøksregler for sykehjem i Harstad kommune. 

Retningslinjer for Kanebogen avlastningssenter

 • Som hovedregel, tillater vi ikke besøk av: 
  • Personer som har vært i utlandet siste 14 dager. Hvis den/de besøkende testes for Covid-19, skal de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
  • Personer som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet Covid-19.
  • Personer som er ilagt karantene, isolasjon eller andre restriksjoner knyttet til Covid-19.
 • Avtale om besøk må gjøres på forhånd, gjerne dagen før. Avtalen gjøres med den aktuelle avdelingen.
 • Alle besøkende må forholde seg til retningslinjene som skissert under. 
  Dersom det skjer hyppige brudd på retningslinjene, kan dette føre til innskrenking av besøk. 
 • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
 • Ved besøk til beboer med covid-19 vil særskilte smittevernhensyn måtte ivaretas. 
 • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
 • Det ønskes at alle besøkende fyller ut egenerklæring ved første besøk. Last ned egenerklæringen her.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).
 • Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:
  • Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
  • Det anbefales 1 meters avstand samt unngå fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
  • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes inne på rommet med pasient. Husk håndvask før mat serveres og inntas.
 • Etter hvert besøk, rengjøres berøringspunkter på pasientrommet (dørhåndtak, bordflate, lysbryter) med overflatedesinfeksjon og søppel fjernes.

Besøk i utearealer og utenfor institusjon: 

 • Besøk i institusjonens utearealer tillates. Besøk avtales i forkant.
 • Etter anbefaling fra FHI skal det føres besøksprotokoll og besøkende må derfor melde sin ankomst i henhold til lokale avtaler. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen.
 • Besøk utenfor institusjon, for eksempel i form av kjøretur, besøk hjemme etc.:
  Dette må avtales i forkant, og pårørende må sammen med personalet gjøre en vurdering i forhold til potensiell smitterisiko i forbindelse aktiviteten som planlegges. Vi anmoder om at risikoen må veies nøye opp mot grad av behov for en slik aktivitet. Vi anmoder pårørende om å ikke ta med pasienten på steder med mye folk, som kjøpesentre, kafeer o.l. på grunn av faren for smittespredning. Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørende sørger for at dette overholdes. 

Besøk inne:

 • Vi tillater besøk. Besøk avtales i forkant.
 • Besøk foregår på pasientens rom. Etter anbefaling fra FHI skal det føres besøksprotokoll og besøkende må derfor melde sin ankomst i henhold til lokale avtaler. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen.
 • Besøkende må unngå å berøre vegg/håndtak og lignende, mens de beveger seg mellom pasientrommet og ytterdøren.
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. Toalett benyttes på rommet. 
 • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes inne på rommet med pasient. Husk håndvask før mat serveres og inntas.
 • Dersom beboer har påvist covid-19, må særskilte smittevernhensyn ivaretas.
  • Besøk må skje direkte på beboers rom.
  • Besøkende må benytte beskyttelsesutstyr og vil få veiledning av personalet ved på-/avkledning. 
  • Alternative kontaktmetoder, som videomøte, bør vurderes som alternativ dersom det er mulig.

Retningslinjer for Helsehuset

Besøkende til pasienter i helse- og omsorgstjenesten forholder seg til smittevernråd som til befolkningen ellers. God hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Bør ikke komme på besøk dersom en har infeksjonssymptomer eller er definert som nærkontakter. Personer som er i isolasjon, skal ikke besøke institusjonen.Se FHIs Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap.

Helsehuset oppfordrer fremdeles til besøkstider fra klokken 14- 15 og klokken 17- 18. Dette er for å unngå besøk i kjernetid for behandling og trening, samt under måltider. Ønskelig at besøk gjennomføres pasientens rom, og ikke i fellesarealer.

 

 

 

 

 

 

.

Retningslinjer for boliger som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelser

Knorrebakken boenheter, Bergseng bosenter, Olavsgården bosenter (med unntak av 1. etg), Bergsengveien 2 og 5, Stikkveien, Elveveien, Nerbotnveien, Fredlyveien 4 – 2. etg.

 • Ta gjerne kontakt med avdelingen i forkant for å avklare besøk, slik at du får viite om den du skal besøke er frisk og ikke har symptomer på covid-19.
 • Dersom du eller den du skal besøke har feber eller luftveissymptomer skal besøket utsettes til minimum ett døgn etter at du/dere er friske igjen.
 • Vi ber om at antall besøkende pr bruker/beboer vurderes opp mot at alle kan overholde 1 meter avstand til hverandre.
 • Når du kommer på besøk, er det fint om du skriver deg inn i besøkslogg hos den enkelte bruker/beboer. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen dersom det i etterkant av besøket skulle vise seg at noen av partene er smittet med covid-19.
 • Besøkende skal, så langt det lar seg gjøre ikke oppholde seg i fellesarealer og unngå kontakt med andre brukere/beboere. 
 • Unngå å berøre vegg/håndtak og lignende.
 • Det anbefales 1 meter avstand samt unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
 • Hold avstand på minimum 1 meter både fra den du besøker, samt evt. andre brukere/beboere og ansatte. Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hos særlig sårbare brukere/beboere, kan besøkende bli bedt om å benytte munnbind ved behov for nærkontakt under 2 meter.
 • Vask hendene når du kommer på besøk og før du drar.
 • Host i papirhåndkle som kastes etter bruk eller alternativt bruk albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes, men utfør håndhygiene før maten serveres og inntas.

Råd for besøk i omsorgsboliger

Omsorgsboliger tildeles personer som har ulike behov for oppfølging i det daglige. De betraktes likevel som private hjem. Beboerne her kan også være i en sårbar gruppe for smitte. Det er derfor behov for å komme med anbefalinger hva angår besøk- og smitteverntiltak, tilsvarende anbefalinger for andre hjemmeboende i risikogrupper.

Dersom en velger å besøke personer i risikogruppen anbefales:

 • Hvis mulig, ring på forhånd.  Ta kontakt med beboer/evt. avdelinga som er oppgitt på oppslaget ved inngangen, slik at du vet om personen du skal besøke er frisk.
 • Dersom den du skal besøke, eller du selv har feber eller luftveissymptomer bør besøket utsettes til minimum ett døgn etter at du/dere er friske igjen.
 • Gå direkte til leiligheten du skal besøke. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Unngå å berøre vegg/håndtak og lignende.
 • Vi ber om at antall besøkende tilpasses slik at alle kan overholde 1 meters avstand til hverandre. 
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Vask hendene når du kommer på besøk og før du drar. Alternativt kan Antibac brukes.
 • Host i et papirhåndkle som kastes etter bruk. Alternativt bruk albuekroken. Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.