Voksenteamet tilbyr tidsbegrensede tjenester for voksne med behov for bistand til oppfølging av lettere eller tyngre psykiske helseutfordringer. Det legges vekt på motivasjon og veiledning til å mestre egen hverdag med helseutfordringer.

Innbyggere med og uten vedtak kan delta. 

Fokus på «Hva er viktig for deg?»
Vektlegge den enkeltes egne ressurser i endringsprosessen. Sammen finne løsninger for en bedre hverdag.
Flerfaglig personell som på bakgrunn av hva som fremkommer i samhandling bistår til å opprette tiltak,  målsetning og evaluering.
Samhandle tett med behandlende instanser som fastlege og andre. 
Opprette gode samhandlingsplattformer med frivilligheten og øvrige etablerte aktiviteter som Aktivitetssentrene, Fontenehuset, Stedet og Frisklivssentralen m.m.
Langvarige forløp over 3 mnd. med fokus på egenmestring, selvivaretakelse og videre avslutning.
Viktig med aktiv involvering i egen rehabilitering og endringsprosess.
Mål:  Lære seg å leve med helseutfordringer.
Helsehjelp til Individuell Plan og koordinering eller individuelle tiltak med fokus på endringsprosesser og egenmestring for en bedre hverdag.