Her kan du få hjelp til:

 • Mottak av post og pakker
 • Meglerpakker
 • Utskrifter
 • Uttak av kart, nabolister, målebrev/matrikkelbrev
 • Informasjon om kommunale avgifter
 • Skjema byggsak, oppmåling, startlån, bostøtte, kommunal leilighet, TT-kort
 • Veiledning og råd i forbindelse med graving
 • Påtegning av gravemeldinger
 • Besøkskort til besøkende/møteholdere på kveldstid
 • Veiledning om bruk av kommunens hjemmeside - søknader og innsending

Åpningstid

 • Normal: 0800 - 1530
 • Sommer: 1000 - 1400
   

Besøksadresse

Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Kontaktinformasjon

Telefon sentralbord: 77 02 60 00
E-post: servicetorget@harstad.kommune.no

OBS: Øvrige henvendelser til Harstad kommune kan rettes til postmottak

 

 

Ofte stilte spørsmål

Barnehage/ skole/ SFO Svar
Faktura  
Redusert foreldrebetaling   
Hvordan søke Barnehageplass/ endring av bhg plass   
Hvilken skole skal barnet starte på?  
Renovasjon  
Tømming  
Ny boks  
Veg og trafikk  
Gatelys   
Manglende brøytning og strøing   
Vakttelefon  
Vedlikehold  
Drift  
Sms varsel for vann og andre driftsmeldinger  
Skjema  
Helse og omsorg  
Hjemmetjeneste  
Søke om hjemmetjeneste  
Søke om TT kort  
Bostøtte  
Søknad  
Frister  
Kontaktinfo  
Husbanken  
Husbank lån søknad  
Areal og byggesak  
Byggesøknad  
Kartopplysninger  
Enkle spørsmål  ang byggesak  
Lover og regler for konsesjon/ bygging  
Kommunale avgifter  
Frister kommunale avgifter