Trygghetsalarm

Hva er det?  

Trygghetsalarm består av en alarmknapp, som du bærer rundt halsen eller på håndleddet. Den består også av en enhet som monteres i boligen som mottar signal fra alarmknappen, før den ringer inn til legevaktstjenesten. Når du trykker på alarmen vil det ringe på enheten som er montert i boligen, og innen kort tid vil ansatte på legevaktstjenesten snakke til deg. Hvis du har behov for hjelp, vil de kontakte hjemmetjenesten, som vil komme på fysisk tilsyn til deg.

 

z qBRQStaUZGQAAAABJRU 5ErkJggg==     uVcyEhXGnMsAAAAASUVORK 5CYII=

Du leier alarmen av kommunen. Du må betale for å ha trygghetsalarm.
Se oversikt over priser her.

 

Hvem kan få Tryggehtsalarm?  

  • Du må være fysisk i stand til å utløse alarmen og kunne forstå bruken av den.
  • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke, kan du få bistand fra nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
  • Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i lov om helsetjenesten i kommunen §§ 2-1 og 1-3 hjemmesykepleie og forvaltningsloven. § 2.6
  • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes og at alarmen installeres og at nøkkelboks monteres og brukes. Jfr. Informasjon om trygghetsalarm og nøkkelboks. 

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgstjenester til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om trygghetsalarm er den rette løsningen for deg.

Elektronisk Medisineringsstøtte

Hva er det?  

En elektronisk medisineringsstøtte varsler via lys og lyd på forhåndsinnstilte tidspunkt når medisinen skal tas. Den elektroniske medisineringsstøtten registrerer når du tar medisinen ut av dispenseren og sender varsel til helsepersonell hvis medisin ikke blir tatt, slik at de kan ringe deg eller komme på besøk for å hjelpe deg å ta medisinen din. 

Tjenestemottaker - Henry from Evondos on Vimeo.

 

Hvem kan få elektronisk medisineringsstøtte?  

Fagpersoner vil sammen med deg vurdere om du har nytte av elektronisk medisineringsstøtte. Alle som har behov for å ivareta medisineringen, vil bli vurdert.  

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgtjenester til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om og evt hvilken elektronisk medisineringsstøtte som er den best egnet løsningen for deg.

 

Hvilken elektronisk medisineringsstøtte kan jeg få?  

Evondos

AXKk 47D T 9RMAAAAAElFTkSuQmCC

Brosjyre 

 

Medido

GfAfwY KM 8AmRD P 7YrqbP 8 KheAAAAAElFTkSuQmCC

Hvordan tar man ut medisin fra Medidio (2).mp4

Brosjyre- brukerinformasjon 

Pilly

wED 349sZo 0bMwAAAABJRU 5ErkJggg==

Hvordan ta medisin fra Pilly.mp4

Brosjyre- brukerinformasjon 

Videotilsyn

Hva er det?  

«Nattugla» gir muligheten til å gjennomføre videotilsyn i ditt hjem om natten, uten at tjenesten må besøke deg fysisk. Det er et kamera som monteres i de(t) rom det er ønskelig det skal gjennomføres tilsyn i. Videotilsynet er direktesendt, og utføres aldri utover avtalte tidspunkt. Tilsynet vil ikke lagres, annet enn hvem som har gjennomført tilsynet og klokkeslettet. Under videotilsynet kan helsepersonell observere det som er formålet og vurdere om det er behov for å gjennomføre fysisk tilsyn.

eelgKrFFilwCrtA 7 YPiDA vbbb 01zAfHAUim 9B 6V 9oLQPlGQfuH 37Nv 4fXCJIe 8junUYAAAAASUVORK 5CYII=

Informasjon om Nattugla.

 

Hvem kan få Videotilsyn?  

Dersom du har behov for tilsyn om natten av ulike årsaker som for eksempel fallfare, utfordring med orientering eller liknende, kan du søke på videotilsyn. Det vil vurderes i samråd med deg om du vil ha nytte av videotilsyn.

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgstjenester  til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om videotilsyn gjennom Nattugla vil være den best egnet løsningen for deg.

 

GPS (Lokaliseringsteknologi)

Hva er det?  

qjO 0Yn 4HTX 0AAAAASUVORK 5CYII= 4PXv 4zcbIQj 1kAAAAASUVORK 5CYII=

Det er en GPS-enhet (mobiltrygghetsalarm) som du kan plassere på kroppen, hvor det er mest hensiktsmessig for deg. Dette kan være på armen, i jakka, på nøkkelknippet, rundt halsen etc. Den fungerer når du er ute på tur, uansett hvor du er, så fremst du har mobildekning. Pårørende eller helsepersonell kan se hvilken posisjon du har.

Enheten finnes i flere varianter:

  • Med knapp slik at du kan trykke på den om du trenger bistand. Når du trykker på knappen vil dine pårørende eller helsepersonell bli oppringt, og du kan snakke gjennom enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp.
  • Uten knapp, men som allikevel vil kunne lokalisere hvor du befinner deg.
  • Som klokke.

Enhetene kan innstilles:

  • Utenfor et gitt område (geofence).
  • Utenfor en gitt tidsramme.

 

Bor du på institusjon er det en ansvarlig på hver vakt som vil sørge for at du har på/ med deg GPSèn, og vil sørge for at enheten laddes, og mottar alarm om du beveger deg utenfor innstilte steder, og bistår deg om du trenger hjelp.

Er du hjemmeboende er det pårørende som er ansvarlig at du har på deg/ får med deg GPS`en. De er også ansvarlig for at enheten laddes, mottar alarmer om du beveger deg utover innstilte områder, lokalisere deg og bistå deg om du trenger hjelp.

Safemate Watch Two - Vår beste trygghetsalarm! - YouTube

 

Hvem kan få GPS?  

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssyksom, eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om GPS.

Alle som tar i bruk GPS vil bli kartalgt. Dette gjøres av helsepersonell i samråd med bruker og pårørende.

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og Omsorgstjenester til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om videotilsyn gjennom Nattugla vil være den best egnet løsningen for deg.