Trygghetsalarm

Hva er det?  

Trygghetsalarm består av en alarmknapp, som du bærer rundt halsen eller på håndleddet. Den består også av en enhet som monteres i boligen som mottar signal fra alarmknappen, før den ringer inn til legevaktstjenesten. Når du trykker på alarmen vil det ringe på enheten som er montert i boligen, og innen kort tid vil ansatte på legevaktstjenesten snakke til deg. Hvis du har behov for hjelp, vil de kontakte hjemmetjenesten, som vil komme på fysisk tilsyn til deg.

wdNgnC 10QpokQAAAABJRU 5ErkJggg==d 3fnf 4vku 5LnR 40EJYAAAAASUVORK 5CYII=

Du leier alarmen av kommunen. Du må betale for å ha trygghetsalarm.
Se oversikt over priser her: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01778.pdf

 

Hvem kan få Tryggehtsalarm?  

Alle som har behov for å tilkalle akutthjelp. Dette kan være eldre, funksjonshemmede eller andre som har risiko for å havne i nødsituasjoner.

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgstjenester https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om trygghetsalarm er den rette løsningen for deg.

Elektronisk Medisineringsstøtte

Hva er det?  

En elektronisk medisineringsstøtte varsler via lys og lyd på forhåndsinnstilte tidspunkt når medisinen skal tas. Den elektroniske medisineringsstøtten registrerer når du tar medisinen ut av dispenseren og sender varsel til helsepersonell hvis medisin ikke blir tatt, slik at de kan ringe deg eller komme på besøk for å hjelpe deg å ta medisinen din. De ansatte må logge seg på et system med eget brukernavn og passord. Helsepersonell vil etter avtale komme og etterfylle medisinen i den elektroniske medisineringsstøtten. Hvis du skal reise bort kan du etter avtale enten ta de nødvendige medisinene eller hele medisinstøtten med deg.

 

Hvem kan få elektronisk medisineringsstøtte?  

Alle som har behov for å ivareta medisineringen, vil bli vurdert om de vil ha nytte av elektronisk medisineringsstøtte. Dette vil vurderes av fagpersoner i samråd med deg.

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgtjenester https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om og evt hvilken elektronisk medisineringsstøtte som er den best egnet løsningen for deg.

 

Hvilken elektronisk medisineringsstøtte kan jeg få?  

Evondos

AXKk 47D T 9RMAAAAAElFTkSuQmCC

https://www.evondos.no/media/brosjyre-om-evondos-tjeneste.pdf,download

 

Medido

GfAfwY KM 8AmRD P 7YrqbP 8 KheAAAAAElFTkSuQmCC

https://www.responssenteret.no/responsskolen/brukere/manualer-videoer/manualer/Brukerinformasjon%20-%20Medido%20multidosedispenser.pdf

Pilly

wED 349sZo 0bMwAAAABJRU 5ErkJggg==

https://cdn.sanity.io/files/08rxbk79/production/7c647412ade05600f79943ea3a34be0d6356c3d9.pdf

Videotilsyn

Hva er det?  

«Nattugla» gir muligheten til å gjennomføre videotilsyn i ditt hjem om natten, uten at tjenesten må besøke deg fysisk. Det er et kamera som moteres i de(t) rom det er ønskelig det skal gjennomføres tilsyn i. Dette kommer frem ifht hva som er formålet med tilsynet/ ene. Videotilsynet er direktesendt, og utføres aldri utover avtalte tidspunkt. Tilsynet vil ikke lagres, annet enn hvem som har gjennomført tilsynet og klokkeslettet. Under videotilsynet vil helsepersonell kunne observere det som er formålet og kunne vurdere situasjonen nærmere om det er behov for å gjennomføre fysisk tilsyn.

eelgKrFFilwCrtA 7 YPiDA vbbb 01zAfHAUim 9B 6V 9oLQPlGQfuH 37Nv 4fXCJIe 8junUYAAAAASUVORK 5CYII=

 

Hvem kan få Videotilsyn?  

Dersom du har behov for tilsyn om natten av ulike årsaker som f eks fallfare, utfordring ifht orientering osv kan du søke på videotilsyn. Det vil vurderes i samråd med deg om du vil ha nytte av videotilsyn.

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgtjenester https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf  til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om videotilsyn gjennom Nattugla vil være den best egnet løsningen for deg.

 

GPS (Lokaliseringsteknologi)

OBS OBS! Vi er helt i starten av anskaffelsen, og vil av den grunn ikke være på plass før tidligst medio Juni-21.

 

Hva er det?  

qjO 0Yn 4HTX 0AAAAASUVORK 5CYII= 4PXv 4zcbIQj 1kAAAAASUVORK 5CYII=

Det er en GPS-enhet (mobiltrygghetsalarm) som du kan plassere på kroppen, hvor det er mest hensiktsmessig for deg. Dette kan være på armen, i jakka, på nøkkelknippet, rundt halsen etc. den fungerer når du er ute på tur, uansett hvor du er, så fremst du har mobildekning. Denne enheten finnes i flere varianter. Noen av disse enhetene har en knapp slik at du kan trykke på den om du trenger bistand. Når du trykker på knappen vil dine pårørende eller helsepersonell bli oppringt, og du kan snakke gjennom enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp.

Trykker du på den kan den ringe opp fire forhåndsdefinerte telefonnummer. Det finnes også enheter som ikke har knapp, men som allikevel vil kunne lokalisere hvor du befinner deg.

GPS- enhetene kan innstilles slik at du blir lokalisert der hvor det er nødvendig. Eksempel inne i bolig, utenfor et gitt område, eller hvor du befinner deg til en gitt tid. Pårørende eller helsepersonell vil kunne se hvilken posisjon du er på et kart ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett/PC.

Bor du på institusjon er det en ansvarlig på hver vakt som vil sørge for at du har på/ med deg GPSèn, og vil sørge for at enheten laddes, og mottar alarm om du beveger deg utenfor innstilte steder, og bistår deg om du trenger hjelp.

Er du hjemmeboende er det pårørende som er ansvarlig at du har på deg/ får med deg GPS`en. De er også ansvarlig for at enheten laddes, mottar alarmer om du beveger deg utover innstilte områder, lokalisere deg og bistå deg om du trenger hjelp.

 

Hvem kan få GPS?  

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssyksom, eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om GPS.

 

Hvordan går jeg frem?  

Du sender søknad på Helse- og omsorgtjenester https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf  til Koordinerende Enhet, Postmottak, 9479 Harstad. Når denne er mottatt vil saksbehandler kontakte deg, og vil komme på besøk for kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Ved behov vil det også være andre faggrupper som vil gjøre vurdering for å kunne finne ut om videotilsyn gjennom Nattugla vil være den best egnet løsningen for deg.