Vi har lagt to nyttige lenker under. Den ene går til databasen Grunnforurensing, hvor lokaliteter for forurenset grunn blir lagt inn ettersom de blir funnet. Den andre gir deg som tiltakshaver en oversikt over hvilket ansvar man har for å finne ut om grunnen er forurenset, og hva man gjør- og hvilket ansvar man har om det er forurenset grunn.