Hvem kan delta?

Frisklivssentralen er hovedsakelig for deg mellom 18 og 70 år. For å delta på treningstilbudene må du bør være i stand til å gå  minimum 15 minutter.

Du kan ta kontakt med Frisklivssentralen selv eller bli henvist av lege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell.

Frisklivssentralens tilbud

Du får hjelp til endring gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. 

Vi tilbyr blant annet: 
- Frisklivssamtale med kartlegging av muligheter, mål og motivasjon
- Gruppetrening
- Hjelp til å komme i gang med andre treningsaktiviteter
- Kostholdskurs
- Kostregistrering og individuell veiledning
- Hjelp til tobakkavvenning
- Søvnveiledning

Egenandel

En periode hos Frisklivssentralen varer i tre måneder. Egenandel er 300 kr. 

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Harstad
Havnegata 1, 9479 HARSTAD
Tlf: 901 88 634  NB: Ikke SMS til dette nummeret.

Frisklivsveiledere:
Dagrun Weines, tlf: 476 46 842
Anders Smerud Bråten, tlf: 476 64 084
Marie Borgersen, tlf: 476 55 055

Ris, ros eller andre tilbakemeldinger

Ris, ros eller andre tilbakemeldinger sendes til postmottak@harstad.kommune.no