I Harstad kommune er det et betydelig antall veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Mange har vært vitne til menneskelige lidelser eller humanitære katastrofer. De har stått i harde kamper, transportert syke og sårede og gitt livsviktig helsehjelp. De har utsatt seg selv for tunge belastninger og stått i fare for å miste sitt eget liv. Slike opplevelser kan føre til at den enkelte møter utfordringer i etterkant av tjenesten.

Hvorvidt den enkelte og dennes pårørende har behov for støtte og oppfølging varierer, blant annet som følge av tjenestens art, antall oppdrag og hva slags påkjenninger den enkelte har vært utsatt for. Det gjelder et mindretall. Men for den gruppen som trenger det, har samfunnet et felles ansvar for å ivareta og å gi støtte. 

Hartad kommune sin kontaktperson for veteraner er enhetsleder for helse og mestring: Øyvind Arntzen, tel:90893586, Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no

Se Harstads plan for veteraner.

Se også forsvarets sider for veteraner.