VÅR 2022

 • Første skoledag mandag 3. januar
 • Vinterferie mandag 7. mars til og med fredag 11. mars
 • Påskeferie mandag 11. til og med mandag 18. april
 • Planleggingsdag i SFO 11. mars
 • Første skoledag etter påske tirsdag 19.april
 • (Arbeidernes dag søndag 1.mai)
 • Mandag 16.mai fridag for elevene og planleggingsdag i SFO
 • Grunnlovsdag tirsdag 17.mai
 • Kristi himmelfartsdag torsdag 26.mai
 • 2.pinsedag mandag 6. juni
 • Siste skoledag torsdag 23. juni

Legg merke til følgende for SFO: 

 • Heldagsåpent 7-10.mars.
 • Stengt 11.mars
 • Heldagsåpent 11-13.april.
 • Stengt 14-15.april + mandag 18.april
 • Stengt 16.mai-17.mai

SKOLEÅRET 2022/2023

Legg merke til følgende for SFO i 2022/2023: 

 • Stengt 18. og 19. august 2022.
 • Stengt 14. november 2022.
 • Stengt 6. mars 2023.
 • Heldagsåpent 7. - 10. mars.
 • Heldagsåpent 3. - 5. april.
 • Stengt 19. mai 2023.