Arkivdepot oppbevarer alt av arkivmateriale eldre enn år 2001 fra alle enheter i Harstad kommune, samt tidligere Trondenes, Sandtorg og Bjarkøy kommuner. Etter 2001 skal depotet motta arkivmateriale ved hver periodisering (4 år).

Fra og med 6.februar 2015 har Harstad kommune fullelektronisk arkiv. Tilvekst til arkivdepot vil begrenses betraktelig.

Arkivdepot kan motta privatarkiv fra lag/foreninger som har behov for deponering.

Formålet med arkivdepot er å yte arkivfaglig service til alle tjeneste- og støtteenheter i Harstad kommune, samt til presse og publikum. 

Fra 2018 er kopiering og avskrifter prissatt, se kommunens betalingsregulativ.

Avskrifter kr 250 per side. Bekreftede utskrifter/kopier kr 15 per side.

Åpningstid

Etter avtale. Ta kontakt på telefon 979 99 230

Besøksadresse

Normannsgate 1 - Inngang Galleri Nord-Norge
Harstad