Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. juni:

Søk om støtte til varmepumpe

Nå kan du søke om midler til varmepumpe.

BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Harstad skal være en god kommune å vokse opp i. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Harstad kommune innfører BTI for å sikre at barn/unge og deres familier som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i kortere eller lengre perioder av livet får den hjelpen de trenger. Målet med BTI-arbeidet er

  • Tidlig innsats- barn og unge skal gis rett hjelp til rett tid, tidligst mulig
  • Samordning - helhet og sammenheng i hjelpen som tilbys 
  • Medvirkning - godt samarbeid med barnet/unge og familien og hjelp tilpasset ut fra deres behov 

Under vil du finne utfyllende informasjon om BTI- arbeidet i kommunen.