Torget i Harstad har i lang tid fått kritikk for dårlig fremkommelighet og svak universell utforming. Kommunestyret har bedt om en opprusting av Rikard Kaarbøs plass (torget). Det er ett av flere tiltak for et attraktivt og universelt utformet sentrum.. Sentrum representerer Harstads viktigste møtepunkt; byens sjel og identitet. Flere delprosjekter er satt i gang for å oppgradere byrom slik at de fremstår attraktive og levende for byens innbyggere, næringsliv og besøkende, der det er rom for handel, aktiviteter, lek, rekreasjon og arrangementer

Bakgrunn

Sommeren 2017 ble midlertidige tiltak gjennomført for å løse behovet for fremkommelighet for alle grupper på kort sikt. Det ble lagt asfalt i striper over steinbelegget på torvet. Disse ble malt gult. Samtidig ble det arbeidet med planer for en permanent løsning for hele sentrumsområdet. Dette prosjektet fikk navnet «Mitt Harstad» og bygger på målsetningene i sentrumsplanen:

 • Attraktiv: Trivelig å oppholde seg i, bo i og arbeide i. En levende og attraktiv by. Attraktivt å drive næring i. Levende fasader. Et variert utvalg av butikker og kaféer.
 • Variert: Mangfold av tilbud, brukere, og tilbydere. Å utvikle og fornye; og samtidig ta vare på det historiske som identitetsskapende.
 • Tilgjengelig: Enkelt å komme seg til, fra og mellom, både til fots med sykkel og buss og bil. Effektiv samferdsel og trygg fremkommelighet, utnytte potensialet i sjøfronten, tilrettelegge rekreasjonsområder med fokus på bruk året rundt.

Her kan du lese om prosjektet og konklusjonene: Mitt Harstad.


Prosjektet har sikret medvirkning fra berørte brukere gjennom avvikling av byverksteder over to dager i september.

Som følge av prosessen har prosjektets utstrekning blitt utvidet til å omfatte også Torvet og flere tilgrensende gater. På bakgrunn av analyser og byverkstedene skisserer rapporten to områder med ulik karakter: «Den historiske byen» (A) og «De nye byrommene» (B).

Mitt Harstad - Skisseprosjektrapport_22.11.2017_Side_25.jpg

 

Flere byrom opprustes

Sentrumstiltak april 2019

Det er flere kommunale prosjekter som skal sørge for et attraktivt sentrum: 

 • Opprusting Rikard Kaarbøs plass
 • Opprusting Generalhagen
 • Kollektivknutepunkt
 • Indre Havn og Ottar Håløygs plass
 • Kunststien
 • Park i Harstadhamn
 • Parkeringshus
 • Sentrumsselskap der kommunen er deleier

Du kan lese dokumentene om sentrumsprosjektene til kommunestyret i februar 2019 her. 

 

Arbeidsplan

Detaljbilde illustrasjon torget

Første steg er oppgradering av Rikard Kaarbøs plass og områdene innenfor «Den historiske byen» (A).

Utforming av «Den historiske byen» (A) tar utgangspunkt i den historiske bygateutformingen i Harstad, med brede kanter langs fortau og et tydelig sentralt åpent gateløp. Det sentrale stedet i «Den historiske byen» vil være Rikard Kaarbøs plass, der alle gatene møtes.

Området vil fortsatt være sted for ulike arrangementer, julegrantenning, torgsalg osv. Materialbruken blir enkel og robust og godt tilrettelagt for alle brukergrupper. Det skal være jevnt underlag, kontrasterende kanter og åpne soner for gående uten møbler, skilt og lignende. Midtpartiet i gatene skal være en dedikert gåsone, med kantbånd av kontrasterende farge, som blir gatenes naturlige ledelinjer.

Oppsummert skal det etableres

 • Nytt og slett gatebelegg med mørk belegningsstein og lyse granittstriper som kontrast
 • Gatevarme som skal sørge for et is- og snøfritt dekke på vinteren
 • Gratis Wi-Fi
 • Ny belysning, høye og lave master, og gasslykt
 • Nye benker med mulighet for lading
 • Sykkelstativer
 • Det legges til rette for arrangementer med kabelgater og strømuttak flere steder
 • Drikkefontene
 • Strømuttak og vannuttak til boder
 • Bedre søppelhandtering 

Tidsplan

Sonekart torget

Prosjektet er delt inn i flere prosjekt-deler. 

 • S1: Oppstart mars/april, ferdig 01.07
 • S2: Oppstart april/mai,  ferdig 01.08
 • S3: Oppstart mai/juni,   ferdig 01.09
 • S4: Oppstart juni/juli,    ferdig 30.09

Alle datoer er tentative og det kan komme endring underveis i prosjektet hvis det oppstår uforutsette situasjoner.

Dokumenter

FINANSIERING: 
RICHARD KAARBØS PLASS, OMRÅDE 1 - FINANSIERING - vedtatt i kommunestyre 3008.2018. - Her kan du lese vedtaket

MITT HARSTAD:

Utarbeidelse av skisseprosjekt byrom i Harstad sentrum ”Mitt Harstad”, er utført på oppdrag fra Harstad kommune ved Drifts- og utbyggingsenheten. Prosjektet består av to (/tre) faser:

 1. Strakstiltak på Rikard Kaarbøs plass. Deler av prosjektet som utgjorde Fase 1 ble realisert i juni 2017 (til åpning av Festspillene).
 2. Arbeidsnotat - Skisseforslag Rikard Kaarbøs plass
 3. Skisseforslag Byrom Harstad sentrum ”Mitt Harstad” Dette skisseprosjektet for permanent opparbeiding/ opprustning av de sentrale byrommene i Harstad utgjør
  Fase 2B i den todelte prosess, der den første delen bestod av etablering av midlertidige strakstiltak for å bedre universell tilgjengelighet over Rikard Kaarbøs plass (Fase 1). 

Les dokumentet Mitt Harstad - et skisseprosjekt 2017

FORMINGSVEILEDER:

Utarbeidelse av Formingsveileder for Harstad sentrum er utført på oppdrag fra Harstad kommune, ved Drifts- og utbyggingsenheten. Utgangspunktet for
formingsveilederen er et ønske om at den pågående sentrumsutviklingen i Harstad skal få en helhetlig utforming. Veilederen skal være som et aktivt dokument som kommunen, andre offentlige instanser og planleggere kan benytte i rehabiliterings- og nye byromsprosjekter.  

Les dokumenter her:  Formingsveileder

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, ta kontakt: 

Prosjektleder
Fred Erik Fredly,
Harstad kommune
Mob: 48134330 - fred.fredly@harstad.kommune.no

Byggeleder
Tom Fredrik Hess
Harstad kommune
Mob: 951 33 903

Eiendomsrådgiver
Daniel Johansen
Harstad kommune
907 19 636

Entreprenør
Prosjektleder
Roger Moe 
Harstad maskin 
909 53 254

Entreprenør
Byggeleder
Niclas Jonsson 
Harstad maskin 
918 34 293