Det finnes to alternativer, fellesløsning eller egne renovasjonsdunker. Priser på tjenesten finnes i kommunens prisregulativ.
Har du spørsmål om ordningen eller faktura, ta kontakt med HRS  på telefon 76922000.

Den valgte hovedløsningen er nedgravde fellespunkt (molok) nært områder med hytte- og fritidsboliger. Det er lik sortering som hjemme med fem typer avfall; matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Det er flere fordeler med en felles nedgravd løsning. Den er plassbesparende og gir et ryddigere uteområder. Det blir også mindre søl og lukt rundt en nedgravd løsning, som igjen ikke tiltrekker seg skadedyr. De nedgravde løsningene er også mer støyisolerte enn vanlige dunker, som er særlig viktig når man skal kaste glass- og metallemballasje.

Her blir det nedgravd løsning

I samråd med Harstad kommune, har HRS sett ut flere områder for plasseringen av de nedgravde fellespunktene.

Å få på plass en nedgravd løsning krever en del jobb, før vi kan sette spaden i jorda. Derfor vil vi fra årsskiftet og fram til de nedgravde løsningene er på plass, sette ut midlertidige løsninger hvor hytte- og fritidsbeboere vil kunne starte opp med ny sortering.

På disse stedene vil det bli satt ut containere:

 • Bjørnhaugen (nedgravd)
 • Kommelhågen (nedgravd)
 • Gressholmen (ferdig i mai)
 • Steinsåsen/Sørlia
 • Høgda i Kasfjord (parkeringsplass kirkegård)
 • Gausvik ved barnehagen

I tillegg skal det komplimenteres med full kildesortering på Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy. Også her blir det etablert nye nedgravde løsninger.

Her kan du se hvor det er sorteringspunkter: www.sortere.no

 

Slik sorterer du

Er du usikker på hvordan du skal sortere?

På denne linken kan du laste ned vår sorteringsguide på norsk.
And here you can download our recycling guide in english.

Vi minner om:

 • Matavfall kastes i knytte bioposer
 • Emballasje av glass og metall/hermetikk kastes rett i dunk uten plastpose
 • Papir og drikkekartong kastes rett i dunk uten plastpose. (Bølgepapp leveres gratis til oss)
 • Plastemballasje kastes i knytte plastposer
 • Restavfall kastes i knytte plastposer