Vårt formål:

 • Fremme helse og forhindre ensomhet og isolasjon.
 • Støtte eldre som en samfunnsressurs, og ser på viktigheten av at folk skal føle seg til nytte, at noen har bruk for dem.
 • Ha fokus på trivsel, samvær, aktivitet, mestring og livskvalitet.
 • Tilby et mangfoldig aktivitetstilbud tilpasset ulike aldre, kjønn, kulturer og interesser.
 • Samarbeide med grupper, lag og foreninger

Hva finner du hos oss

 • Kafé med god, variert og hjemmelaget mat
 • En trivelig møteplass
 • Aktivitør med hovedansvaret for de aktivitetstilbud senteret gir til brukergruppa
 • Trimrom med faste trimtilbud
 • Aktivitetstilbud tilpasset brukerne, stikking, håndarbeid, maling, veving, snekring, dreiing, mm
 • Kulturarrangement gjennom den kulturelle spaserstokk
 • Arrangement av ulike slag, formiddagstreff, hyggestund
 • Messer/ tombola/åresalg 
 • Butikk med salg av høreapparat-batterier, garn og strikkeutstyr
 • Liten bruktbutikk
 • Snekkerverksted
 • Sangkor
 • Aktivitetssenterets velforening som skal ivareta brukernes interesser ved senteret og stimulere til et aktivt og trivelig miljø sammen med de ansatte

Faste aktiviteter

 • Åpn kafè alle dager mellom kl. 9.00-15.00.
 • Middag serveres kl. 13.00- 14.45
 • Snekkerverksted tilgjengelig alle dager
 • Trimrom tilgjengelig alle dager
 • Ulike aktivitetsrom tilgjengelig alle dager
 • Åpen butikk alle dager
 • ​Lettere trim mandager
 • Seniortrim i Harstad hallen tirsdager
 • Sterk og stødig treningsgruppe onsdager
 • Seniordans onsdag og torsdag
 • Maleklubb onsdag og fredag
 • Sangkor fredager
 • Likeperson/hørsel HLF 1 gang hver mnd.