Vårt formål:

 • Fremme helse og forhindre ensomhet og isolasjon.
 • Støtte eldre som en samfunnsressurs, og ser på viktigheten av at folk skal føle seg til nytte, at noen har bruk for dem.
 • Ha fokus på trivsel, samvær, aktivitet, mestring og livskvalitet.
 • Tilby et mangfoldig aktivitetstilbud tilpasset ulike aldre, kjønn, kulturer og interesser.
 • Samarbeide med grupper, lag og foreninger.

Hva finner du hos oss

 • Kafé med god, variert og hjemmelaget mat.
 • En trivelig møteplass.
 • Aktivitør med hovedansvaret for de aktivitetstilbud senteret gir til brukergruppa.
 • Trimrom med faste trimtilbud.
 • Aktivitetstilbud tilpasset brukerne, stikking, håndarbeid, maling, veving, snekring, dreiing, m.m.
 • Kulturarrangement gjennom den kulturelle spaserstokk.
 • Arrangement av ulike slag, formiddagstreff, hyggestund, konserter og foredrag. 
 • Messer/ tombola/åresalg. 
 • Butikk med salg av høreapparat-batterier, garn og strikkeutstyr.
 • Liten bruktbutikk.
 • Snekkerverksted.
 • Aktivitetssenterets velforening skal ivareta brukernes interesser ved senteret og stimulere til et aktivt og trivelig miljø sammen med de ansatte.

Faste aktiviteter

 • Åpen kafé alle dager mellom kl. 9.00-15.00.
 • Middag serveres kl. 13.00- 14.45.
 • Snekkerverksted tilgjengelig alle dager.
 • Trimrom med varierte treningsapparater tilgjengelig alle dager.
 • Ulike aktivitetsrom tilgjengelig alle dager.
 • Åpen butikk alle dager.
 • ​Lettere trim mandager, klokken 10.30 og 11.30.
 • Turgruppe tirsdager. 
 • Seniordans torsdag.
 • Maleklubb.
 • Sy-gruppe. 
 • Likeperson/hørsel HLF 1 gang hver måned.