Delt inn i et inne og uteteam.
Ivareta 6 beboere 24/7/365. Vedtak for 3 år i utgangspunktet.
4 ytterligere boenheter tilknyttet.
Jobbe miljø-terapeutisk for ivaretakelse av psykisk helse samt motivere til egenmestring.
Samarbeid SPHR, fastlege, etc og følge opp behandlingsplaner.
Fokus på å øke ADL funksjoner og boevne.
Drifte ulike aktiviteter for beboere og andre.
Vedtaksbasert.
Tjenesten gis i og utenfor hjemmet på dag, kveld og helg.
Boveilederkorps. Bistand til bo veiledning i hjemmet.
Ivareta trygghetsalarmer og medikamentadministrering for bistand til stabil medisinering via multidoser og velferdsteknologi.
 
Prosjektet Housing First vil være tilknyttet her.