For næringslivet ber vi dere benytte https://dibk.no/tjenestene for å sikre at alle elementer i byggesøknaden kommer med. For private ber vi om at dere oversender byggesøknaden elektronisk på e-post til postmottak@harstad.kommune.no. Søknader som totalt overstiger 20 mb kan ikke sendes på e-post. Disse søknadene kan oversendes via Filemail

Følgende kriterier settes for at søknaden skal kunne registreres og saksbehandles:

Søknaden skal være i:

 • pdf-format
 • god og lesbar kvalitet
 • riktig oppsett
 • kart og tegninger bør være i farge


Byggesøknaden oversendes i følgende deler: (NB! Harstad kommune ønsker ikke å motta byggesøknader der alle deler er skannet i ett dokument. Det vil i så fall medføre lenger tid før byggesøknaden blir registert.)

 • Gjennomføringsplan
 • Kart
 • Alle tegninger kan ligge samlet
 • Bilder kan ligge samlet
 • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel kan ligge samlet
 • Merknader til nabovarsel
 • Erklæring(er) om ansvarsrett. NB! I de tilfeller der en leveranse inneholder flere ansvarsretter må hver ansvarsrett leveres som enkeltstående dokument. Eks. 3 ansvarsretter = 3 dokumenter
 • Naboerklæring
 • Bygningsspesifikasjon
 • Søknad om dispensasjon

Ikke alle byggesøknader trenger å inneholde alle deler som nevt ovenfor. Ta kontakt med postmottak@harstad.kommune.no dersom du er usikker og trenger veiledning.

Konsekvenser av at byggesøknaden ikke leveres kompelett er at den ikke kan registreres, og vil bli returnert til avsender.