Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturminneplan

Kjenner du til kulturminner i kommunen som bør tas vare på?

Sandtorgholmen.JPG

Kommunen skal i tiden framover utarbeide en temaplan for kulturminner. I den anledning ønsker vi innspill fra offentlige organer, næringsliv, lag/foreninger og privatpersoner.

Vi har per i dag ikke oversikt over nyere tids kulturminner (fra etter 1537), og ønsker nå å starte et arbeid for å få bedre oversikt over og kunnskap om de kulturminner som er med og fortelle historien om Harstad.

Hva er et kulturminne?

Et kulturminne er spor etter menneskers liv og virke. Kan det fortelle noe om Harstadværinger og deres liv – da er det et kulturminne! Du kan lese mer om kulturminner og registrering av disse på Riksantikvarens hjemmesider, og https://www.riksantikvaren.no/kik.

Siden dette blir den første kulturminneplanen som er laget for Harstad kommune vil det ikke bli en altomfattende plan. Arbeidet må avgrenses tematisk for en overkommelig gjennomføring. Planen kan tas opp til revidering på et senere tidspunkt, og da vil nye temaer kunne tas inn.

Temaer som er aktuelle i denne omgang er:

  • En by blir til/industrihistorien
  • Krigshistorien
  • Kystkultur

Kulturminner i tilknytning til turstier og lignende, og som dermed er lett tilgjengelig for publikum, vil ha prioritet. Også enkeltminner i større kulturmiljøer og minner som på grunn av sin landskapsmessige plassering antas å ha en høy kulturhistorisk verdi vil få prioritet.

Det vil være mulig å gi innspill også på andre typer kulturminner, og disse vil også kunne bli vurdert i planarbeidet, men hovedfokus vil være på temaene nevnt ovenfor.

Informasjon og oversikt over kulturminner kan du finne på blant annet:

Registrer et kulturminne og gi ditt innspill til kulturminneplanen ved å fylle ut opplysningene i skjemaet under.

NB! Du må ikke lukke siden før du har fylt ut hele skjemaet og sendt.

Etterhvert som vi får inn registreringer publiserer vi informasjon her. Tips oss gjerne om tilleggsopplysninger på epost! Disse kulturminnene er registrert:

Har du spørsmål? Kontakt:

Viktige kulturminner i Harstad

Har du et kulturminne eller kjenner du til et, som du mener bør være med i Harstad kommunes nye kulturminneplan?

Foto: Lars Børge Myklevold

Godt samarbeid om kulturminneplanlegging!

Kulturminneplanen i Harstad kommune skal lages i samarbeid mellom kommunen, Sør-Troms museum, frivillige og næringsliv. Dette ble det enighet om på et møte mellom representantene 11. mars 2020.

Sålnesset, Bjarkøy

Kulturminneplan: kurs i registrering av kulturminner 22. mai 2019

Harstad kommune skal utarbeide en kulturminneplan. Vi ønsker i den forbindelse deltagelse fra lokale historielag og -foreninger og andre interesserte. Onsdag 22. mai starter planarbeidet opp med KURS I REGISTRERING AV KULTURMINNER. Ønsker du å bidra i arbeidet?

Harstad kommune informerer