Oppvarming

Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.

Rom du ikke bruker daglig kan ha en lavere temperatur. I tillegg kan du vurdere om noen av disse rommene kan være helt kalde.

Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen. Ovner med dag- og nattsenking kan redusere strømforbruket til oppvarming med opptil 30 prosent.

Husk at elektriske kabler i gulv kan trekke mye strøm.

Hvis du trekker for gardiner og persienner om kvelden, vil disse isolere mot varmetap gjennom vinduene.

Bytt til en miljøvennlig oppvarmingskilde, f.eks. biokjel eller vannbåren varme.  

Ikke sett møbler foran radiatorer og varmeovner. Det hindrer varmen i å sirkulere.

Fyr effektivt med ved. Bruk tørr ved og sørg for god trekk. Med en moderne, rentbrennende vedovn blir det mindre skadelige utslipp og du kan få så mye som 25 % mer varme ut av hver vedkubbe.

Varmtvann

Ta dusj istedenfor karbad. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.

Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.

Ikke skyll oppvasken i rennende varmtvann hvis du vasker opp for hånd.

Bytt pakninger på dryppende vannkraner.

Belysning

Skru av alt lys før du går på jobben/skolen om morgenen og før du legger deg om kvelden. Vurder anskaffelse av automatiske tidsbrytere.

Bytt til sparelyspærer, spesielt på utelys og i rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Isolering

Tenk langsiktig når du skal pusse opp. Ha en gjennomgang av boligen sammen med en energirådgiver, som hjelper deg med å kartlegge gode energitiltak i din bolig.

Skift ut gamle vinduer. Varmetap fra eldre vinduer kan utgjøre opptil 40 % av boligens totale varmetap.

Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.

Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.

Annet

Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger. Slå av ovner mens du lufter.

Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.

Ta hensyn til energiforbruket når du skal kjøpe nye husholdningsapparater. Energimerket viser hvor mye strøm de enkelte apparatene bruker. Det gir deg mulighet til å velge et apparat som vil gi deg et lavere forbruk.

Skru alltid PC, skjerm, TV og video helt av med hovedbryteren når de ikke benyttes.

Fyll vaskemaskinen og oppvaskmaskinen før de brukes.

Rengjør ventilasjonsanlegg jevnlig (ca hvert 5. år). Det reduserer energibehovet og gir bedre innemiljø.

Støtte

Du kan søke ENOVA om tilskudd til å gjennomføre energitiltak i boliger. Mer informasjon finner du på www.enova.no