Hva kan selges:

Tradisjonelle torgvarer som; grønnsaker, poteter, bær, blomster, husflidprodukter, tegninger, malerier, musikk, lettere bijouteri og varer tilvirket ved egen hjemmeindustri.

Ved plassmangel har omsetning av varer fra jord-, skog- og hagebruk fortrinnsrett til plass. Hver selger kan maksimum leie to felt.

Salg av matvarer for eksempel spekepølse, kaker m.m. kreves tillatelse fra Mattilsynet i Harstad før det tildeles plass.

Salg fra biler/tilhenger tillates normalt ikke, kan fravikes ved spesielle tilfeller.

Lag/foreninger betaler normalt ingen leie.

Det er også mulig å leie strøm og parkeringsplass.

Leieprisen justeres hvert år i januar. Se oversikt over Harstad kommunes priser på tjenester for inneværende år.