Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
30. november:

Kanebogen legesenter holder stengt

På grunn av kursvirksomhet stenger legesenteret deler av dagene 1. desember og 16. desember. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Ny samfunnsdel av kommuneplanen for Harstad 2019-2031

          Attraktiv hele livet:

  • ​Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte
  • Attraktiv opplevelsesby tett på naturen
  • Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

Kommuneplanens samfunnsdel staker ut kursen for Harstadsamfunnet for fremtiden. I den har vi satt oss mål for de neste 12 årene, og hvordan vi sammen skal jobbe for å nå dem; politikere og ansatte i Harstad kommune, innbyggere, frivillighet, institusjoner og næringsliv. Plandokumentet kan du lese her.

Kommuneplanen er Harstad kommunes styringsdokument. Det er her vi legger føringer for hvilken retning utviklingen av kommunesamfunnet skal ta. Gjennom mål og strategier i denne planen gjøres prioriteringer, som igjen spesifiseres i tiltaksplaner og i kommunens budsjettarbeid. Arealdelen av kommuneplanen skal følge opp og sikre sammenheng mellom vedtatte samfunnsmål og faktisk arealbruk.

Til grunn for Harstad kommunes samfunnsplan ligger bred medvirkning. I prosessen mot ferdig plan ble det avholdt fremtidsverksteder, egne møter med barn og unge og tegnekonkurranser for barnetrinnet. Vi hadde også en digital spørreundersøkelse. Gjennom sommeren hadde vi åpen ByLab i sentrum, med utstilling av pågående og planlagte prosjekter, og mulighet for innspill og dialog med innbyggere.

Til sammen har flere hundre innbyggere kommet med flere tusen innspill til utviklingen av Harstadsamfunnet. Innspillene kan du lese her.

 

For spørsmål kan du kontakte kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt, epost: rannveig.ramtvedt@harstad.kommune.no, tlf.: 936 44 986.

Siste oppdateringer:

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel

Høringsfrist: 9. mars 2020. Flere hundre innbyggere har engasjert seg og gitt innspill om utviklingen av Harstadsamfunnet. Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Du kan lese den her! 

Sanfunnsplanen forside

Referater fra medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsplanen for de neste 12 årene skal vedtas til neste år. Planforslag vil legges til politisk behandling midt i januar 2020, og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. Spørsmålene er hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan vi skal komme dit. Se alle innspillene som er kommet så langt.

Tegning av Marthe Forså, 7. klasse på Sørvik skole.

Næring, nyskaping, kunnskap og kompetanse - åpent møte 27. mars

Hvordan skal Harstad være attraktiv for næringsliv og kompetanse nå og i fremtiden? Hvordan skal vi tilrettelegge for nyskaping, og hvordan skal vi utvikle kunnskapssamfunnet Harstad? Harstad kommune inviterer til åpent møte. Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og mulighet til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart.

Kunnskap

By- og Distriktsutvikling - åpent møte 21. mars

Hvordan skal vi utvikle byen vår og våre nærområder? Hvordan skal vi bygge opp rundt Harstads identitet og skape stolthet og attraktivitet? Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og mulighet til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart!

Dagens yngste drillpike fra Harstad skoles musikkorps.

Helse og livskvalitet - åpent møte 26. mars

Er du opptatt av hvordan det skal være å leve i Harstad nå og i fremtiden? Harstad kommune ønsker deg velkommen på kveldsmøte med tema Helse og livskvalitet. Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og muligheten til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart. 

 

Foto: Rannveig Kildal Ramtvedt

Attraktiv Harstad?

Harstad kommune skal stake ut kursen for fremtiden, og lage en samfunnsplan for perioden frem til 2031. Til det trenger vi innbyggernes hjelp. Hva er bra med Harstad, og hva kan vi bli bedre på?

 

Foto: Rannveig Kildal Ramtvedt

Tegneoppgave: MELDING FRA BARNA

Kommunen inviterer alle 5. - 7.-klassinger i Harstad til å komme med inspirerende tegninger som kan være med å prege arbeidet med Harstads utvikling de neste 12 årene.

Tegnekonkurranse