Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens samfunnsdel

Hva mener DU er viktig for Harstad?

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 ligger nå på høring, og du kan lese den her. Frist for innspill er 9. mars 2020, og kan sendes postmottak@harstad.kommune.no

Kommuneplanens samfunnsdel skal stake ut kursen for Harstadsamfunnet for fremtiden. Hvilke mål skal vi sette oss for de neste 12 årene, og hvordan skal vi nå dem?

Kommuneplanen er Harstad kommunes styringsdokument. Det er her vi legger føringer for hvilken retning utviklingen av kommunesamfunnet skal ta. Gjennom mål og strategier i denne planen gjøres prioriteringer, som igjen spesifiseres i tiltaksplaner og i kommunens budsjettarbeid.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen skal følge opp og konkretisere samfunnsmålene i arealbruken i kommunen. Det er samfunnsdelen som nå er til revidering - det er samfunnsmålene som skal formuleres.

Den gjeldende samfunnsplanen ble vedtatt i 2009. Den kan du lese her. Mange av strategiene i denne planen er fullført, og Harstad har hatt stor utvikling siden 2009. Det er derfor på tide med en revidering av planen.

I 2019 inviterte Harstad kommune til bred medvirkning.

Til sammen har flere hundre innbyggere kommet med flere tusen innspill til utviklingen av Harstadsamfunnet. Innspillene kan du lese her.

 

For spørsmål kan du kontakte kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt, epost: rannveig.ramtvedt@harstad.kommune.no, tlf.: 936 44 986.

Siste oppdateringer:

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel

Høringsfrist: 9. mars 2020. Flere hundre innbyggere har engasjert seg og gitt innspill om utviklingen av Harstadsamfunnet. Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Du kan lese den her! 

Sanfunnsplanen forside

Referater fra medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsplanen for de neste 12 årene skal vedtas til neste år. Planforslag vil legges til politisk behandling midt i januar 2020, og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. Spørsmålene er hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan vi skal komme dit. Se alle innspillene som er kommet så langt.

Tegning av Marthe Forså, 7. klasse på Sørvik skole.

Næring, nyskaping, kunnskap og kompetanse - åpent møte 27. mars

Hvordan skal Harstad være attraktiv for næringsliv og kompetanse nå og i fremtiden? Hvordan skal vi tilrettelegge for nyskaping, og hvordan skal vi utvikle kunnskapssamfunnet Harstad? Harstad kommune inviterer til åpent møte. Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og mulighet til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart.

Kunnskap

By- og Distriktsutvikling - åpent møte 21. mars

Hvordan skal vi utvikle byen vår og våre nærområder? Hvordan skal vi bygge opp rundt Harstads identitet og skape stolthet og attraktivitet? Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og mulighet til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart!

Dagens yngste drillpike fra Harstad skoles musikkorps.

Helse og livskvalitet - åpent møte 26. mars

Er du opptatt av hvordan det skal være å leve i Harstad nå og i fremtiden? Harstad kommune ønsker deg velkommen på kveldsmøte med tema Helse og livskvalitet. Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og muligheten til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart. 

 

Foto: Rannveig Kildal Ramtvedt

Attraktiv Harstad?

Harstad kommune skal stake ut kursen for fremtiden, og lage en samfunnsplan for perioden frem til 2031. Til det trenger vi innbyggernes hjelp. Hva er bra med Harstad, og hva kan vi bli bedre på?

 

Foto: Rannveig Kildal Ramtvedt

Tegneoppgave: MELDING FRA BARNA

Kommunen inviterer alle 5. - 7.-klassinger i Harstad til å komme med inspirerende tegninger som kan være med å prege arbeidet med Harstads utvikling de neste 12 årene.

Tegnekonkurranse
1 | 2