Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hva mener DU er viktig for Harstad?

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031.

Vi jobber nå med å stake ut kursen for Harstadsamfunnet for fremtiden! Hvilke mål skal vi sette oss for de neste 12 årene, og hvordan skal vi nå dem?

Kommuneplanen er Harstad kommunes styringsdokument. Det er her vi legger føringer for hvilken retning utviklingen av kommunesamfunnet skal ta. Gjennom mål og strategier i denne planen gjøres prioriteringer, som igjen spesifiseres i tiltaksplaner og i kommunens budsjettarbeid.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen skal følge opp og konkretisere samfunnsmålene i arealbruken i kommunen. Det er samfunnsdelen som nå skal til revidering - det er samfunnsmålene som skal formuleres.

Den gjeldende samfunnsplanen ble vedtatt i 2009. Den kan du lese her. Mange av strategiene i denne planen er fullført, og Harstad har hatt stor utvikling siden 2009. Det er derfor på tide med en revidering av planen.

Våren 2019 legges det opp til medvirkningsprosesser i dette arbeidet. Les mer på denne siden om hvordan du kan delta.

I mars inviterer Harstad kommune til åpne innspillsmøter:

Meld deg på ett eller flere av møtene her

 

Svar også på vår spørreundersøkelse! Vi vil vite mer om hva du mener gjør Harstad til et attraktivt sted.

Siste oppdateringer:

Kunnskap

Næring, nyskaping, kunnskap og kompetanse - åpent møte 27. mars

Hvordan skal Harstad være attraktiv for næringsliv og kompetanse nå og i fremtiden? Hvordan skal vi tilrettelegge for nyskaping, og hvordan skal vi utvikle kunnskapssamfunnet Harstad? Harstad kommune inviterer til åpent møte. Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og mulighet til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart.

Dagens yngste drillpike fra Harstad skoles musikkorps.

By- og Distriktsutvikling - åpent møte 21. mars

Hvordan skal vi utvikle byen vår og våre nærområder? Hvordan skal vi bygge opp rundt Harstads identitet og skape stolthet og attraktivitet? Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og mulighet til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart!

Foto: Rannveig Kildal Ramtvedt

Helse og livskvalitet - åpent møte 26. mars

Er du opptatt av hvordan det skal være å leve i Harstad nå og i fremtiden? Harstad kommune ønsker deg velkommen på kveldsmøte med tema Helse og livskvalitet. Faglig påfyll og inspirasjon, gode diskusjoner og muligheten til å påvirke kursen for utviklingen av Harstad. Program og påmelding er nå klart. 

 

Foto: Rannveig Kildal Ramtvedt

Attraktiv Harstad?

Spørreundersøkelse!

Harstad kommune skal stake ut kursen for fremtiden, og lage en samfunnsplan for perioden frem til 2031. Til det trenger vi innbyggernes hjelp. Hva er bra med Harstad, og hva kan vi bli bedre på?