Vi tilbyr

Hjemmebesøk etter fylte 80 år
Åpen helsestasjon
Temamøte: « Leve godt som senior» for 70 og 75 åringer
Hørselskontakt

Forebyggende hjemmebesøk

 Forebyggende hjemmebesøk tilbys årlig til alle innbyggere over 80 år som ikke mottar pleie og omsorgstjenester fra kommunen. Fokusområder ved hjemmebesøket er: Syn, hørsel, fysisk aktivitet, ernæring, sosialt nettverk, skadeforebygging og boforhold, fysisk og psykisk helse.

 • Aldersgruppene får brev med tilbud om hjemmebesøk
 • Besøket utføres av kvalifisert helsepersonell som også gir informasjon om kommunens tjenester.
 • Vi informerer om hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp fra kommunen senere i livet.
 • Ansatte har taushetsplikt.

Åpen helsestasjon

 • Uten timebestilling kan du komme til helsestasjon for eldre og få råd og veiledning om forebygging av helseplager og samtale rundt lettere helseproblemer.
 • ​Bolig, forebygging av fall/skader, ensomhet, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet og et aktivt sosialt liv er eksempler på tema vi kan bistå deg med.
 • Våre ansatte har oversikt over aktiviteter, tilbud og tjenester for eldre i kommunen og kan bistå deg å komme i kontakt med disse.
 • Tilbudet er et tillegg til øvrig helse- og omsorgstjeneste og vi utfører ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlegen eller hjemmesykepleien
 • Åpen helsestajon er tilgjengeling tirsdager mellom kl. 12.00 og 14.30.
 • Tilbudet er gratis.

 

Temakveld «Leve godt som senior» for 70 og 75-åringer

Helsestasjon for eldre tilbyr temakveld "Leve godt som senior" for 70 og 75 åringer. Henesikten med temakvelden er :

Gi informasjon om kommunens helsefremmende og forebyggende tjenstetilbud
Tilby foredrag om aktuelle tema omkring helsefremming og skadeforebygging,
 Inspirere deltakerne til å planlegge fremover og ta vare på egen helse
Soial møteplass, stands, kaffe og noe å bite i.

Hørselskontakt

Ved nedsatt hørsel kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler for dette.
For å få høreapparat må du ha hatt en utredning hos øre nese hals spesialist. Mer info ser du her:
Andre enklere hørselstekniske hjelpemidler er ikke avhengig av utredning hos spesialist, men kan søkes direkte hos NAV hjelpemiddelsentralen Troms.

I Harstad kommune er det i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms etablert en ordning med hørselskontakt. Hørselskontakten kan hjelpe med:

 • Vurdering av behov
 • øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • henvise til rett fagperson
 • tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som hjemmetjenesten, ergoterapeut, høresentralen og andre.
 • utprøving av enkelte hørselshjelpemidler
 • hjelp med søknadsprosessen
 • opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • følge opp ved hjemmebesøk
 • samarbeid med brukerorganisasjoner

 
Hørselskontakt for voksne i Harstad kommune er Raila Kallio og kan kontaktes på Tlf.nr . 97599391 eller epost: raila.kallio@harstad.kommune.no