Idrettsrådet (IR) er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Harstad idrettsråd representerer alle idrettslagene i Harstad kommune som er tilsluttet NIF.

Idrettsrådets oppgaver og mandat er forankret i NIFs lover og basis-lovnorm for IR.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold og helhetlig utvikling for idretten i kommunen gjennom og:

a)            styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,

b)           foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,

c)            dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og

d)           være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

Hjemmeside http://www.harstadir.no/

Facebookside https://www.facebook.com/Harstad-Idrettsråd-158651264221801/