Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
30. november:

Kanebogen legesenter holder stengt

På grunn av kursvirksomhet stenger legesenteret deler av dagene 1. desember og 16. desember. 

Tildeling av tjenester

Alle som trenger helse og omsorgstjenester, kan søke om dette. Det er du som trenger hjelp, som skal skrive under på søknadsskjemaet. Dersom du ikke har samtykkekompetanse eller har oppnevnt fullmektig, kan fullmektig, verge eller nærmeste pårørende skrive under for deg. Det bes da om at det legges ved skriftlig fullmakt. Hvis den som søker ikke er i stand til å gi skriftlig fullmakt, må dette begrunnes i søknadsskjemaet.

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester? 

Her finner du søknadsskjema

Søknad om individuell plan

Søknad om bostøtte

Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det til Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad.
Skjemaet må sendes i vanlig post, ikke på e-post på grunn av personvern. Hvis du vil, kan du levere det direkte til Koordinerende enhet. Enheten har kontor på rådhus 1.

 

På grunn av redusert bemanning under ferieavviklingen, vil vi ha redusert telefontreffetid i tidsrommet 04.07.22 – 22.08.22. Vi har telefonvakt mellom kl. 10.00 – 12.00 på mandager, tirsdager, torsdager og fredager. Onsdager har vi ingen telefonvakt.