For å kunne utveksle erfaring med andre, og for å kunne lære av hvordan andre kommuner gjør det har Harstad kommune gått sammen med byer i våre naboland og dannet såkalte vennskapsbyer. Disse samarbeidene gjør at vi kan høste av hverandres erfaringer, og dermed kunne tilby våre egne innbyggere et bedre tjenestetilbud.

Våre vennskapsbyer

Harstad hadde også Kirovsk som vennskapsby, men dette ble avsluttet 24. november 2022, etter følgende vedtak i kommunestyret:

Vedtak Kommunestyret - 24.11.2022:

Kommunestyret avslutter vennskapsby-samarbeidet med den russiske byen Kirovsk.

Harstad kommunestyre begrunner dette i at vi ikke aksepterer den brutale krigføringen i Ukraina som Russland har initiert og har ansvar for. Denne krigen gir store tillitsbrudd som det vil ta lang tid å bygge opp igjen. Det forventes at Russland initierer betydningsfulle tiltak for å bygge tillit, respekt og samarbeid mellom nasjonene.