Mål og strategi

Harstad kommune vil:

  • begrense bruken av personopplysninger til det som er nødvendig for å kunne gi kommunale tjenester
  • behandle personopplysninger etter gjeldende lov og i respekt for innbyggere og ansattes interesser og rimelige forventninger
  • gi råd om rettigheter og plikter knyttet til behandling av personopplysninger.