Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Den kulturelle skolesekken

Ny_liggende_samisk_Norsk_cmyk_blå_bakgrunn_1000x302.png

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. Programmet for Den kulturelle skolesekken i Harstad finner man ved å gå inn på Kultur i Troms sin nettside.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Tilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

- scenekunst
- visuell kunst
- musikk
- film
- litteratur
- kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av skiftende regjeringers kulturpolitiske satsning for grunnskolen siden 2001, og ble fra 2009 utvidet til også å gjelde videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – nå er innlemmet i ordningen.

Målene for den kulturelle skolesekken er:

Å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
Å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realisering av skolens læringsmål.

Troms fylkeskommune v/Kultur i Troms har ansvaret for DKS ordningen for hele fylket. I Harstad kommune er det kulturrådgiver som er kontaktperson mot fylket og som har ansvaret for ordningen lokalt i nært samarbeid med skolene.

Kulturrådgiver i Harstad kommune: Maren Aurebekk, tlf. 77026264  maren.aurebekk@harstad.kommune.no

DKS flyer som deles ut til alle nye førsteklassinger i Harstad:

    DKS flyr web