Av og til er det perioder med svært mye svevestøv i Harstad. Utsatte grupper bør i slike perioder unngå å oppholde seg i nærheten av de mest trafikkerte veiene.

Ved målestasjonen ved RV 83 på Seljestad måles konsentrasjonen kontinuerlig, og data overføres til nettstedet Luftkvalitet i Norge

Kommuneoverlegen oppfordrer befolkningen, og da særlig personer med luftveissykdommer og alvorlige hjertekarsykdommer til å følge med på publikumssidene, og planlegge sin aktivitet ut fra anbefalingene som gis her. Se helserådene som gis her.

Det måles spesielt høye konsentrasjoner  av svevestøv ettermiddag/ kveld, men også i morgenrushet ser vi at verdiene er høye. Utsatte grupper bør i slike perioder unngå å oppholde seg i nærheten av høyt trafikkert vei.

Sjekk luftkvaliteten i Harstad og les mer om luftforurensning og helseeffekter på Luftkvalitet i Norge