2020/2021

Planleggingsdagene fordeler seg slik:

  • 13. og 14. august 2020
  • 16. november 2020
  • 22. februar 2021
  • 28. mai 2021

2021/2022

  • 19. og 20. august (2021)
  • 15. november (2021)
  • 11. mars (2022)
  • 16. mai (2022)

Grunnlag

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr vedtektenes pkt 7. Planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Planleggingsdagene legges så langt det er mulig samtidig med planleggingsdagene i grunnskole og SFO.