2023/2024

  • 17. og 18. august 2023
  • 14. november 2023
  • 26. februar 2024
  • 10. mai 2024

2024/2025

  • 15. og 16. august 2024
  • 18. november 2024
  • 3. januar 2025
  • 2. mai 2025

Grunnlag

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr vedtektenes pkt 7. Planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Planleggingsdagene legges så langt det er mulig samtidig med planleggingsdagene i grunnskole og SFO.

Se også skoleruta