Byggeklossen barnehage

Beskrivelse

Byggeklossen barnehage har plass til 120 barn i alderen 0-6 år fordelt på 4 soner etter barnas alder. Hver sone er inndelt i flere grupper. 

Blå sone har 3 grupper 1-3 år (Bøtta, Spaden og Sandkassen), rød sone har 1 gruppe 1-3 år (Gyngehsten) og 2 grupper 3-6 år (Puslespillet og Togbanen). Grønn sone har 2 grupper for 3-6 åringer (Hompedessa og Rokkeringen).

Byggeklossen barnehage har universell utforming, det vil si at barnehagen er tilrettelagt for mennesker med alle typer funksjonshemming.

I Byggeklossen barnehage har barna mange og varierte muligheter for lek og læring. Barnehagen har 5 aktivitetsrom som er innredet i tråd med Rammeplanens intensjoner om barnehagens funksjon som læringsarena: matematikk/konstruksjonsrom, kreativt verksted, motorikkrom, bibliotek/språkverksted, og vannlek-rom.

Byggeklossen barnehage har et uteområde som gir mulighet for mange ulike typer lek og gir barna fysiske utfordringer, uansett alder. ”Gammelhuset”, våningshuset til gården som lå på området tidligere er delvis pusset opp og brukes av barnehagen som en del av uterommet: til samlingsstunder, spise frokost eller lunsj, søke ly i «ruskevær» osv.

Barnehagen ligger flott til med nærhet til store friområder. Turene våre går til mange av de fine områdene rundt Gangsåstoppen, skogen bak Kanebogen skole eller fjæra i Kanebogen og på Stangnes

Barnehagens særpreg

5 aktivitetsrom som er innredet i tråd med Rammeplanens intensjoner om barnehagens funksjon som læringsarena. Universell utforming. 

Harstad er en flerkulturell by, og det samme gjelder for barnehagen vår. Både barn og ansatte hos oss har opprinnelse fra mange ulike steder i verden. 

Satsingsområde

I barnehagen vår jobber vi kontinuerlig med barnehagebasert kompetanseutvikling for personalet. Det vil si at samtlige ansatte deltar aktivt i dette arbeidet, enten gjennom intern opplæring eller eksterne samlinger og/eller kurs. 

De to siste årene har de ansatte i barnehagen deltatt i et interkommunalt utviklingsarbeid som har tittelen Ansattes relasjonskompetanse for en inkluderende barnehage. 

Åpningstid

07.15 - 16.30

Besøksadresse

Gangåsveien 8, 9408 Harstad

Antall plasser/alder

120 plasser
0 - 6 år

Enhet

Sørhusan