Om barnehagen:

Barnely barnehage er del av enhet Nordhusan barnehager. Nordhusan barnehager er en lærende barnehage med felles pedagogisk grunnsyn, verdier og visjon. Samtidig er hver barnehage unik med sine tradisjoner, tema, dagsrytme og ukerytme.

Barnely barnehages satsningsområde er språk, relasjon og mangfold. Alle barn skal bli verdsatt, respektert og inkludert, uavhengig av språk, etnisitet og kulturbakgrunn. Barnehagens mangfold er en ressurs som kan bidra til positive holdninger til individet og fellesskapet.

Vi er en sentrumsnær barnehage, og bruker vårt nærområde som en del av barnas læringsarena. Offentlige bygninger, bibliotek, lekeparker, bysentrum og naturperler som Trondenesfjæra og Folkeparken er innen gåavstand.

Vi jobber målrettet med Harstad Kommunes Språkplan, som en av mange språkkommuner i Norge. Slik skal vi arbeide for å utjevne og styrke språkkompetansen til alle barn før skolestart!

 

En film om konkreter og bevisstgjøring.

Eksempel: Konkreter blir brukt i det pedagogisk arbeidet med barna(Laget av: Synnøve Tjølsen og Sissel Rasmussen-Moe, med personalet i Barnely barnehage).

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

44 plasser
0 – 6 år

Årsplan

årsplan 2020.pdf

 

Enhet

Nordhusan barnehager