Hagebyen barnehage
Hagebyen barnehage

Om barnehagen

Hagebyen barnehage er en del av Nordhusan barnehager. Nordhusan barnehager er en lærende barnehage med felles pedagogisk grunnsyn, verdier og visjon. Samtidig er hver barnehage unik med sine tradisjoner, tema, dagsrytme og ukerytme.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

45 plasser fordelt på tre avdelinger.
0-6 år

Enhet

Nordhusan barnehager