Blabardalen-2.jpg

Barnehagens særpreg

Personalet er engasjert, imøtekommende og fleksibelt med god kompetanse på barns utvikling! Vi tilbringer store deler av dagen ute, i stort sett alt av vær. Høsten 2022 ble utelekeplassen oppgradert med mange nye lekeapparater som innbyr til lek og læring.

Blåbærdalen har byens fineste naturuteområde med skogen innenfor, og utenfor gjerdet! Turstiene rett utenfor gjerdet fører oss til blant annet Pevatnet, som vi benytter oss av sammen med de største barna.  Vi har egen lavvo i skogsområdet utenfor gjerdet som er lett tilgjengelig, selv for de minste barna. I gangavstand har vi Landsåshallen/Landsåsbanen og vi har bare en liten times spasertur til byen med barna. Vi arbeider med trafikksikkerhet og trafikk regler når vi er på tur utenfor barnehagens område.

Hver vår planter vi og har en egen grønnsakshage, som vi sammen med barna verner om og vanner. Det er spennende læring i å oppleve hele prosessen fra såing av frø, høsting og bruk av grønnsaker.

Videre har vi en gang i året besøk av husdyr, slik som hest, hund, lam, høns og andre dyr rett utenfor barnehagens gjerde. 

Vi samarbeider godt med den private barnehagen som ligger i samme gate som oss, der vi har to faste aktiviteter sammen, vinter. og sommerdaliade..

Satsingsområde

Vi er en del av Heggen barnehager og arbeider med verdier som respekt, omsorg og trygghet. Det gjennom visjon vår som er : "En verden av muligheter", med stor vekt på barns sosiale kompetanse, vennskap, medvirkning, språk og utvikling. Vi har barnet i fokus, ved å tilrettelegge for en lærende hverdag uansett utfordringer og mangfold. Vi arbeider mye med å utvikle gode relasjoner.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

60 plasser.   
- 36 plasser for barn i alderen 3 – 6 år.
- 24 plasser for barn i alderen 0 – 3 år.

Det er 4 baser i barnehagen. 2 baser for barn fra 3 – 6 år, og to baser for barna 1-3 år.

Enhet

Heggen barnehager

Liggende logo