Ledelsen

Enhetsleder: Linda Kristin Knutsen
Mobil: 95252643
E-post: linda.knutsen@harstad.kommune.no   

Avdelingsleder: Rebekka Vangen Eilertsen
Mobil: 412 47 079
E-post: rebekka.eilertsen@harstad.kommune.no 

Avdelingsleder: Gunn-Torill Høiseth
Mobil: 913 15 419
E-post:  Gunn-Torill-Hoiseth@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Guro Vollen Kampen
Mobil: 901 46 543
E-post: guro.vollenkampen@harstad.kommune.no 

Avdelingsleder: Elisabeth Helmersen
Mobil: 454 24 348
E-post: elisabeth.helmersen@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Elin Andreassen
Mobil: 47909768
E-post: elin.andreassen@harstad.kommune.no

 

Virksomhetsplan

Les virksomhetsplanen for Heggen barnehager her.