Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «Unntatt offentlighet» til Harstad kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert, og filene i forsendelsen oversendes direkte til Harstad kommunes sak/arkivsystem. NB! Husk å merke tittelfeltet med «Unntatt offentlighet» i tillegg til det henvendelsen gjelder

Send sikkert til Harstad kommune

NB! For å benytte denne tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten, Bank ID, etc.

Slik fyller du ut skjema

  • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr)
  • Obligatoriske felt er merket med *
  • Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Kommentarfeltet legges inn som et eget vedlegg til forsendelsen din.
  • Er Harstad kommunes saksnummer kjent, vennligst skriv dette i feltet «tittel» sammen med tittel på innsending. Eksempel: «2015/158 – Byggesak», eventuelt enhet som er mottaker av brevet.
  • Husk å laste opp relevante vedlegg.
  • Klikk på «Send sikkert til Harstad kommune» Du vil motta en kvittering på epost.