Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret om tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne personer
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hukommelsesteamet kan tilby

 • Samtale med personer med nedsatt hukommelse og deres pårørende i en utredningsfase.  
 • Kartlegging og tilrettelegging i forhold til hjelpebehov.
 • Oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet.
 • Veiledning av helsepersonell.

Hvorfor er demensutredning viktig:

 • Utelukke andre sykdommer som har demensliknende symptomer.
 • Vurdering av medisiner.
 • Sette i gang tiltak til rett tid. 

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktet kontakt.
 • Helsepersonell
 • Fastleger