Lokaler

Sykehjemmet ble bygd i 1980, og har siden vært påbygd to ganger. Siste påbygging var gjort 2004 da det ble bygd en skjermet avdeling tilrettelagt for personer med demens. Bjarkøy sykehjem gir tilbud om både langtidsplass og korttidsplass, og har totalt 16 plasser fordelt på to boenheter. Sykehjemmet er delt inn to avdelinger med 10 rom på somatisk avdeling og 6 rom på skjermet avdeling.  Hver avdeling har egen stue og eget kjøkken. Alle beboerne har enerom, og eget bad på rommet.

Sykehjemmet har 2 etasjer, og selve sykehjemmet ligger på bakkeplan i 1. etasje. I kjeller er det lokaler for fysioterapi, personalgarderober og vaskeri.   

Bjarkøy legekontor er også bygd i tilknytning til sykehjemmet. Vi samarbeider nært med legekontoret og har felles pauserom. Sykehjemmets pauserom kan benyttes til sammenkomster, som for eksempel bursdagsfeiringer. Ta kontakt med avdelingen for nærmere avtale.

Lege/tannlege/servicetjenester

Lege/tannlege

Det er lege tilstede på sykehjemmet en fast en dag per uke, hovedsakelig tirsdager.
Alle pasientene med innvilget langtidsopphold har rett til tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Vi er knyttet til Harstad hovedtannklinikk, og de kommer ut til Bjarkøy en gang i året. Dersom det er behov for tannbehandling må beboerne inn til Harstad.

Frisør

Det kommer frisør til sykehjemmet hver 6-8 uke. Dette er en tjeneste som pasientene må betale selv.

Ergoterapi og fysioterapi

Ved behov henviser vi beboere til Harstad kommunes ergo- og fysioterapitjeneste.
Vi har fysioterapeut på Bjarkøy 3 ganger i uka. Hver mandag og fredag kl. 11.30 har fysioterapeutene fellestrim for alle beboerne.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. I sertifiseringsordningen er det etablert 9 kriterier, som virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Tilbud om frisk luft minst en gang per uke, er en av livsgledekriteriene vi arbeider etter. Det er derfor viktig at alle våre beboere har utebekledning og sko, gjerne også pledd (for de som sitter i rullestol). Avdelingen har beskrevet dette i en garderobeliste dere vil få informasjon om ved innkomstsamtalen. 

Sertifiseringsordningen skal være med på å bidra til mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere, dersom beboeren ikke kan svare på dette selv.

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Klikk her for å se en video om sertifiseringsordningen. Du finner også mer informasjon på nettsidene til Livsglede for Eldre.

Arrangementer og aktiviteter

Hver måned utarbeides det en felles aktivitetskalender som henges opp på fellesarealene på avdelingene. Det er felles trim og bingo hver uke. Andakt er det ca. en gang i måneden.

Øvrige arrangementer vil bli annonsert med egne oppslag på avdelingen. Sykehjemmet har også arrangementer i regi av «Den kulturelle spaserstokk». Disse annonseres også med egne oppslag.

Sykehjemmet har egen Facebook-side som du finner ved å søke på «Bjarkøy sykehjem». Her legger vi ut bilder fra dagliglivet på sykehjemmet, og arrangementer annonseres også her. Du og dine pårørende er velkommen til å besøke siden vår.

Praktisk informasjon

Klær

Ta med klær i henhold til eget behov. Klær bør være mest mulig lettstelt og må tåle maskinvask på minimum 40 grader. Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for klær som ikke tåler dette.
Det er viktig at alle klær og personlige eiendeler er merket med navn. Merkingen må tåle maskinvask. Sykehjemmet kan være behjelpelig med bestilling av navnelapper. Siden alle har krav på å komme ut i frisk luft er det også påkrevd at de har klær for dette. Følgende garderobeliste er ønskelig at alle pasientene har med seg når de er her:

 • Jakke, vann og vindtett og gjerne foret
 • Sko som tåler vann og kulde, rullestolbrukere kan ha gode varme tøfler. Det er ønskelig med piggsko/brodder til de som går selv.
 • Lue skjerf, votter og tykkelester/sokker
 • Bukse som er vind og vanntett.
 • Solbriller, solhatt og caps

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

 • Frokost kl. 07.30-09.30
 • Saft/frukt kl. 10.30-11.00       
 • Lunsj kl. 12.30
 • Middag kl. 15.30
 • Kaffe kl. 17.30
 • Kvelds kl. 19.30 (skjermaavdeling) 20.00 (pleieavdeling)

Beboerrom

Vi er opptatt av at beboerne skal ha et hjemlig preg på rommet. Dere må gjerne innrede med private møbler og bilder. På grunn av støvtørking er det ønskelig at det ikke er veldig mange pyntegjenstander på rommet. Vi gjør oppmerksom på at løse tepper på gulvet ikke kan benyttes. Dette for å forebygge fall og av hygieniske årsaker.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, og beboers helse og døgnrytme. Dersom dere ønsker å være i avdelingens oppholdsstue-/kjøkken, ber vi dere om å ta hensyn til de øvrige beboerne. Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse med at vi kan be dere om å oppholde dere på beboers rom i slike tilfeller.

Telefon, tv og internett

Det er felles parabol på sykehjemmet med antenneuttak på alle rom. Beboere som ønsker tv på rommet må få dette via sykehjemmets avtale med Canal Digital. Det faktureres for dette en gang i året, og det er ikke mulig å få refundert beløpet dersom man ikke benytter abonnementet for hele perioden det er betalt for. Ved innvilget langtidsopphold kan det søkes om fritak fra NRK-lisens, da denne dekkes av sykehjemmets lisens. Søknadskjema finnes på: https://www.nrk.no/lisens/skjema---flytting-til-institusjon-1.11508467

Forsikring

Vi vil oppfordre pasienter med langtidsplass til å tegne innboforsikring. Personlige eiendeler og møbler er ikke dekket av sykehjemmets forsikring.

Røyking og bruk av "levende lys"

Vi benytter ikke levende lys inne på sykehjemmet på grunn av brannfaren. Vi ber om at dette respekteres også inne på pasientrommene.
Vi ønsker et røykfritt innemiljø. Pasienter som røyker henvises derfor til å gjøre dette ute.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på Facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi

Dersom du har behov for hjelp til å betale regninger og lignende kan det søkes om at verge oppnevnes. Dette gjøres hos Fylkesmannen.

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil kunne møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plastmapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. Pårørende kan også vurdere Min Memoria, som er en applikasjon til nettbrett, som vil ha samme funksjon som et minnealbum. Dette forutsetter at beboer har nettbrett selv, og tilgang til internett. Vi gjør oppmerksom på at Min Memoria har en årsavgift for bruk.
Mer informasjon om Min Memoria: http://minmemoria.no/

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte frem gode minner. Bjarkøy sykehjem har egen katt som heter Nøste, og vi har også hønsegård.
Bildet kan inneholde: folk som sitter, katt og plante Bildet kan inneholde: katt

Bildet kan inneholde: gress, utendørs og natur Bildet kan inneholde: fugl, plante, gress, utendørs og natur

Bildet kan inneholde: fugl og utendørs Bildet kan inneholde: fugl, gress og utendørs

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt og sekundærkontakt, som er hoved-kontaktpersoner for beboer og pårørende.  Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges Serviceklage. Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse

I tjenestekatalogen finner du tjenestebeskrivelsene for sykehjemmene i Harstad.

Hjemmetjenester Bjarkøy/Sandsøy/Grytøy

► Mer informasjon om hjemmetjenester finner du her.
Tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie.

For å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester, benyttes dette søknadsskjema. Du vil også få dette utlevert ved henvendelse til Harstad kommunes informasjonssenter i Hans Egedes gt. 12-14. Tlf. 770 26000. 

Søknad skjer skriftlig til Koordinerende enhet.

All hjelp tildeles av Koordinerende enhet etter individuell, helsefaglig vurdering, hvor det tas hensyn til din diagnose, funksjonsnivå, sosiale forhold og boforhold.

Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk etter at Koordinerende enhet har mottatt søknaden.

Ved akutt behov for hjelp kan hjelpetiltak iverksettes midlertidig inntil søknad blir behandlet

Det stilles krav om at legeopplysning eller annen dokumentasjon legges ved søknaden.

Søknader sendes til: Koordinerende enhet, Harstad Kommune, Postmottaket, 9479 Harstad.

Vedtak på søknaden skal foreligge senest 3 uker etter at kommunen mottok søknaden.