Hva brukes itslearning til?

wDXukVWD 0j 4FgAAAABJRU 5ErkJggg==Elevene:

 • Gjennomfører aktiviteter i itslearning som lærer har publisert, for eksempel oppgaver, tester eller andre gjøremål.
 • Får tilbakemelding fra lærer online på progresjon og gjennomførte aktiviteter.
 • Kan kommunisere med lærer via meldinger, eller lyd/video.
 • Har oversikt over aktiviteter og gjøremål i fagene med frister og status på arbeidet.
 • Kan samarbeide i gruppeoppgaver og andre aktiviteter, og gi vurdering av hverandres arbeid.  

 8ASe 7MpdJ 4sBUAAAAASUVORK 5CYII=Læreren:

 • Lager årsplaner for fagene, med oppbygging av temaer og aktiviteter gjennom skoleåret. Systemet er knyttet opp mot de nye læreplanene og gjør det enkelt å knytte kompetansemål til aktivitetene/temaene som lages.
 • Lager og publiserer aktiviteter i itslearning til elevene. Det kan være oppgaver, tester, og andre gjøremål. Itslearning gir tilgang til et rikt utvalg av ressurser for å lage gode undervisningsaktiviteter.
 • Har oversikt over elevenes progresjon og vurderinger.
 • Deler undervisningsplaner og aktiviteter med andre lærere. Dette fremmer deling av god praksis og gjenbruk.
 • Gir tilbakemeldinger til elevene på oppgaver og annet elevarbeid, både individuelt og til hele klasser.  Tilbakemeldinger kan gis via lyd og video, samt kommentarer online i besvarelser.
 • Publiserer ukeplaner, informasjon om fagplaner og annet til foresatte.
 • Gir foresatte tilgang til vurderinger og kommuniserer med foresatte gjennom chat og meldinger.  

FSOvxwOO 4JAAAAAElFTkSuQmCCForesatt:

 • Får tilgang tilgang til ukeplaner og annen info om faglige aktiviteter.
 • Får tilgang til vurderinger og mulighet til å gi tilbakemelding til lærer.
 • Kan kommunisere med lærer via meldingstjeneste (chat).
 • Kan se innhold i fagene og fagplaner som læreren legger ut i itslearning.

Hvorfor itslearning?

Samme system på tvers av skoler og klasser

Uten en læringsplattform er det opptil skolen og ofte læreren selv og lage systemer for å planlegge undervisning, samt å ha systemer for å kommunisere med elever og foresatte om skolearbeidet og undervisningsaktivieteter. Dette gjør at praksisen blir ulik og i en del tilfeller ikke følger personvernreglene som gjelder for digital kommunikasjon mellom lærer, elev og foresatt.  Med en felles læringsplattform for alle lærere og elever blir det lettere å samkjøre digital undervisningspraksis. Elever og foresatte møter samme system på tvers av klasser og skoler. Itslearning tilbyr også en rik verktøykasse for lærerne når de planlegger og gjennomfører undervisningen, og gjør det enklere å følge opp enkeltelever og tilpasse opplæringen.

Hvorfor akkurat itslearning og ikke andre læringsplattformer?

Det finnes flere digitale læringsplattformer som brukes av kommuner og skoler over hele landet. Når vi lyste ut anbud om ny digital læringsplattform leverte fire av de største leverandørene av slike systemer tilbud. Itslearning ble valgt fremfor andre etter en bred og omfattende anskaffelsesprosess i 2019 hvor representanter fra skoleledelsen, lærere, foresatte og elever deltok i utvelgelsen, og hvor kvaliteten på selve løsningen var det viktigste i vurderingen. 

Hva skjer i itslearning og hva skjer i Visma flyt skole?

Flere har stilt spørsmål om hva som skal skje i itslearning og hva som skal skje i Visma flyt skole, og hvorfor vi trenger begge. Hovedregelen er at Visma flyt skole dreier seg om det administrative arbeidet og skole-hjem dialogen, mens itselarning tar seg av det pedagogiske arbeidet og skole-hjem dialogen. Det vil si at fravær, samtykker, søknader om SFO og annet, samt brev fra skolen fortsatt tilhører Visma flyt skole, mens itslearning er stedet hvor informasjon om ukeplaner, faglig arbeid, vurderinger/prøver og annet faglig arbeid finnes. Hadde det fantes et system som dekket begge disse områdene på en god måte så hadde Harstad kommune vært veldig interessert i det, men enn så lenge så finnes det ikke et fullgodt system for en samlet skole-hjem dialog.  

Hvordan får jeg som foresatt tilgang til itslearning?

Foresatte logger seg inn på itslearning på https://harstadskolen.itslearning.com/ Som foresatt bruker du ID-porten til å logge inn.

Det finnes også en app man kan laste ned fra google play eller apple store,  men denne er i utgangspunktet ikke laget for foresatte og inneholder derfor ikke all informasjon som trengs. Itslearning jobber nå med å lage en egen "foresatt-app" som vil være mye bedre tilpasset til de foresattes behov for informasjon og innhold.

Husk at skolene gradvis kommer til å ta i bruk itslearning utover skoleåret, så om du ikke finner så mye innhold der, så er det fordi skolen, og lærerne ikke er kommet ordentlig i gang enda.