NAV skal bistå med å finne et midlertidig botilbud til deg hvis du er i en akutte nødsituasjon og ikke klarer dette selv jf. § 27 i Lov om sosiale tjenester. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen, kan du søke om økonomisk stønad.

Hvis du er i en slik situasjon og uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV vil da gjøre en individuell vurdering om hvorvidt dette kan anses som en nødsituasjon og om NAV kan bistå med hjelp til midlertidig overnatting. 

 

På dette skjema kan du søke om midlertidig bolig:

Søknad om sosiale tjenester for Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad

 

Om NAV Harstad

https://www.harstad.kommune.no/nav-harstad.4977840-191786.html

 

Lov om sosiale tjenester

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131