Stangnes bo og rehabilitering disponerer flere leiligheter som den enkelte beboer leier av kommunen. Stedet er døgnbemannet, og personalet arbeider for at det skal være et målrettet rehabiliteringsopplegg for den enkelte beboer, knyttet til utvikling og etablering eller gjenetablering av evnen til å mestre ulike oppgaver i livet.                                    

Stangnes bo og rehabilitering: tlf 948 25 520

Avdelingsleder
Ester Bäckström 
Tlf 77 02 85 52 / 909 21 563
Ester.Backstrom@harstad.kommune.no

Tjenestebeskrivelser