Om oss

Vi holder til i Fjordgata 5. Du vil møte noen som jobber med dine vansker på den måten du trenger det. 

Vi består av et oppsøkende rusteam (ORT), et team for oppfølging og aktivitet (OA), og et team for ettervern (EV). 

Ettervern er for de som har vært innlagt ved en rusinstitusjon og nå skal tilbake til hverdagen.

Oppsøkende rusteam

Målgruppen vår er i hovedsak yngre mennesker (16 – 25 år) med rusproblemer og som har vanskelig for å oppsøke eller tilpasse seg det offentlige hjelpeapparat. Det er mennesker i startfasen av sin ruskarriere og unge med alvorlig rusavhengighet. Å motivere unge rusmisbrukere til rusbehandling er en sentral arbeidsoppgave for oss. Vi jobber fleksibelt ved å raskt  øke/redusere tilbudet i forhold til brukers situasjon og behov. Når nye brukere henvender seg får de rask kontakt med oss. Kartlegging av nåværende situasjon og aktuelle behov utføres. Brukeren loses videre i systemer som er relevante, og tiltak for å gi stabilitet og struktur iverksettes. Vi gir sjelden langvarig oppfølging. Vi har omfattende kontakt med pårørende.

Oppfølging og aktivitetsteam

Målgruppen vår er mennesker med alvorlig og ofte langvarig rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Vi gir tilbud til de som ønsker hjelp til å mestre hverdagen bedre. Vi fokuserer på å redusere skadevirkninger av rusavhengigheten, og få et mer positivt innhold i hverdagen. Sentrale tiltak vil være veiledning/hjelp i forhold til dagliglivets gjøremål, forebygge sosial isolering, eksponeringstrening, bedre ernæring og deltakelse i aktivitet gjennom turer og lignende.
 

Ettervernsteam

Målgruppen vår er mennesker med ruserfaringer som ønsker hjelp til å leve rusfritt. Vi gir tilbud til de som vil være aktive i egen (re)habilitering. Ettervernsamtaler er en sentral oppgave hvor vi snakker om ønsker og mål for et rusfritt liv, utfordringer en møter på som rusfri og identifisering av sårbare situasjoner som kan gi tilbakefall. Videre er det viktig med fokus på innhold i hverdagen og hjelp til etablering av nytt nettverk.
 

Oppfølging av ungdom med rusproblemer/rusmiddeltesting

Prosjektet er et forebyggende tiltak i samarbeid med Politiet og Oppsøkende Rusteam.

Rusbruken kan være avdekket frivillig eller via straffesak.
Hensikten er å gi et koordinert tilbud til ungdom med rusproblemer som trenger oppfølging og rusmiddeltesting.

 

 

Samarbeidspartnere

Mental Helse Harstad, Kameratklubben, Natthjem, Varmestue, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Møteplass for pårørende, SMIL barnegruppe, Røde kors, Fontenehuset, Anonyme narkomane (NA), Anonyme alkoholikere, (AA), Frelsesarmeen, Stedet, Trollsein Gård, Bikuben, Cafe Fønix (Marborg), Politiet, Namsmann, NAV, Rusinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten, fastleger, friomsorgen, Den offentlige tannhelsetjenesten og andre kommunale tjenestesteder.

 

Lokale tilbud med kontaktinformasjon

 

 

 

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider Mandag - Fredag: kl 0800 - 1530


Kontakttelefon: 91537771

Oppsøkende Rusteam: 91183437

 

Besøksadresse: Fjordgata 5, 9405 Harstad
 

Postadresse:
Harstad Kommune
Postmottak
9481 Harstad