Harstad kommune sender ut brev elektronisk til innbyggere og næringsliv. Over halvparten foretrekker å lese posten elektronisk. 

Å motta post elektronisk innebærer flere fordeler for deg. Du får: 

  • raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • varsel på SMS eller e-post når du får brev fra oss
  • tilgang til posten din hvor og når du vil
  • samlet og lagret posten din trygt og gratis ett sted

Siden du må logge deg inn for å lese brevene, er du sikker på at ingen andre kan lese posten din. Du risikerer heller ikke at brev blir borte i postgangen. Digital postkasse er den sikreste postgangen som finnes.

Her kan du se en video om digital post fra det offentlige.

Mobil og e-post

For at Harstad kommune skal kunne sende digital post til deg, må du ha registrert mobiltelefonnummeret og/eller e-postadressa di i det nasjonale kontaktregisteret. Gå inn på norge.no og registrer deg, eller hvis du allerede er registrert, for eksempel ved at du mottar sjølangivelsen din på Altinn, gå inn og kontroller at opplysningene er riktige.

Elektronisk postkasse

Harstad kommune anbefaler også at du skaffer deg digital postkasse. Du kan velge mellom to; Digipost og eBoks. Begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet og er gratis å opprette og bruke. Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har laget en enkel veiledning om hvordan du velger og oppretter postkasse. Hvis du ikke oppretter digital postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn.

Du kan reservere deg

Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no. Dersom du tidligere har reservert deg, men nå ønsker digital post fra oss, opphever du reservasjonen samme sted.

Aldri brukt ID-porten?

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Da kan Harstad kommune ikke varsle deg på SMS eller e-post om at vi har sendt deg post, og må derfor sende posten på papir.

Firmaer og organisasjoner

Firmaer og organisasjoner får digital post i Altinn. Firmaer kan ikke reservere seg mot å motta digital post fra det offentlige. Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed dit når det ligger post i firmaets digitale postkasse. Hvis andre enn daglig leder skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til firmaets meldingsboks inne i Altinn.

Bedre service

For oss i Harstad kommune innebærer digital postforsendelse:

  • en trygg og sikker kommunikasjon med deg
  • bedre service og raskere svar til våre innbyggere
  • et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen kommune
  • at vi sparer miljøet
  • at vi bruker mindre penger på porto og papir

Unntak

Til å begynne med vil vi bare bruke SvarUt i kommunens saks- og arkivsystem, Ephorte. Der behandler vi byggesaker, vann- og avløpssaker, eiendomsskatt, personalsaker, elevsaker, politiske saker og mye annet.

Vedtatt i lov

Stortinget endret allerede i 2014 forvaltningsloven med tanke på at digital kommunikasjon skal være førstevalg i dialogen mellom innbyggerne og det offentlige. Staten var først ute, nå kommer kommunene mer og mer. Lovendringen innebærer at offentlige virksomheter kan basere seg på elektronisk kommunikasjon med den enkelte, med mindre denne har reservert seg mot det.

40 millioner brev

Ifølge norge.no sender offentlige virksomheter ut 40 millioner brev i året. Det belaster miljøet tilsvarende daglig utslipp fra 250 000 biler. Utsendelsene koster 400 millioner kroner. Summen tilsvarer vedlikehold av 3 000 kilometer veg, 2 736 barnehageplasser, 668 sykepleierårsverk eller 655 lærerårsverk.

Send sikkert

Harstad kommune har også åpnet tjenesten Send sikkert der du trygt og raskt kan sende oss post som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Det du sender, blir kryptert og sendes direkte inn i saks- og arkivsystemet vårt.