Dette er et frivillig aktivitetstilbud som per i dag er lokalisert i tre senter: Snoezelensenter i Kanebogen, Novkollen -veddrift og Olavsgården senter med drift av kantine, her får deltakere erfaring med Kafe` drift. Det er tilbud om kunstrom, multirom, Snoezelenrom og dramagruppe med mye mer.

Tjenestebeskrivelse

Organisering av dagsentertilbud for personer med psykisk utviklingshemming: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok00210.pdf