Hvert år gjennomføres det strandryddeaksjoner for å fjerne så mye som mulig av søppelet, ofte i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen som arrangeres av Hold Norge Rent. Les mer om den nasjonale Strandryddedagen her.

I 2016 fikk Sør-Troms regionråd fikk bevilget midler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en strandryddeaksjon i de 7 kommunene i regionen. Aksjonen var en stor suksess; det ble samlet inn til sammen 21,46 tonn avfall i hele Sør-Troms. I Harstad kommune ryddet lag 150 personer 14 km strandlinje i kommunen, og det ble samlet inn 5,92 tonn avfall. I 2017 ble det gjennomført en tilsvarende aksjon i Harstad kommune, denne gang deltok om lag 120 frivillige som samlet inn 5,58 tonn søppel. Harstad havn bidro med å hente avfall fra øyene utenfor byen og andre vanskelig tilgjengelige steder uten veiforbindelse.

Det gjennomføres årlige strandryddingsaksjoner i Harstad kommune. De fleste velger å rydde strender i mai, men det er også mulig å rydde på andre tidspunkt. Harstad kommune kan bidra med ryddemateriell (hansker, søppelsekker og ryddeveileder) og organisere henting av avfallet. Vi oppfordrer alle til å registrere sin ryddeaksjon i ryddenorge.no. Slik får vi bedre oversikt over hvor det er ryddet (og ikke ryddet). Husk at du må ta kontakt med HRS (eller kommunen) for å avtale henting av strandryddeavfall! 

Harstad kommune har også innført en egen panteordning på marint avfall. Les mer om panteordningen her.

Har du observert avfall i fjæra her i Harstad? Vet du om noen strender som trenger å ryddes? Ta kontakt med kommunens miljørådgiver Tyra Meininger Saudland. 

Telefon: 481 37 495, e-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no