Vårt formål:

 • Fremme helse og forhindre ensomhet og isolasjon.
 • Støtte eldre som en samfunnsressurs, og ser på viktigheten av at folk skal føle seg til nytte, at noen har bruk for dem.
 • Ha fokus på trivsel, samvær, aktivitet, mestring og livskvalitet.
 • Tilby et mangfoldig aktivitetstilbud tilpasset ulike aldre, kjønn, kulturer og interesser.
 • Samarbeide med grupper, lag og foreninger

Hva finner du hos oss

• Kafé med god, variert og hjemmelaget mat, salatbar
• En trivelig møteplass
• Trimrom
• Ulike aktivitetstilbud tilpasset brukerne( f.eks stikking, håndarbeid, maling)
• Kulturarrangement gjennom den kulturelle spaserstokk
• Arrangement av ulike slag, formiddagstreff, hyggestund, bingo,
• Messer/ tombola/åresalg 
• Butikk med salg av høreapparat-batterier, garn og strikkeutstyr
• Snekkerverksted
• «Bestestue»; koselig stue til bruk for aktivitetssenterets brukere
• Aktivitetssenterets velforening som skal ivareta brukernes interesser ved senteret og stimulere til et aktivt og trivelig miljø sammen med de ansatte
• Husmor-tjenesten for omsorgsboligene Kanebogmyra 6 og Kanebogen bo og servisesenter.
 

Faste aktiviteter

 • ​Åpen kafè alle hverdager mellom kl. 09.00- 15.00.
 • Middag serveres mellom kl. 13.30- 15.00
 • Åpen butikk alle dager
 • Snekkerverksted tilgjengelig alle dager
 • Ulike aktivitetsrom  tilgjengelig alle dager
 • Hustrim mandag og fredag kl 10.00
 • Bingo tirsdager kl. 12.00.
 • Strikkekafé  e.l.  onsdager
 • Sangstund/andakt  torsdager
 • Likeperson/hørsel HLF 1 gang/mnd. annonseres på oppslagstavle og Facebook.