Vårt formål:

 • Fremme helse og forhindre ensomhet og isolasjon.
 • Støtte eldre som en samfunnsressurs, og ser på viktigheten av at folk skal føle seg til nytte, at noen har bruk for dem.
 • Ha fokus på trivsel, samvær, aktivitet, mestring og livskvalitet.
 • Tilby et mangfoldig aktivitetstilbud tilpasset ulike aldre, kjønn, kulturer og interesser.
 • Samarbeide med grupper, lag og foreninger.

Hva finner du hos oss

• Kafé med god, variert og hjemmelaget mat. 
• En trivelig møteplass.
• Trimrom.
• Ulike aktivitetstilbud tilpasset brukerne( f.eks. strikking, håndarbeid).
• Kulturarrangement gjennom den kulturelle spaserstokk.
• Arrangement av ulike slag, formiddagstreff, hyggestund, bingo, konserter og foredrag.
• Messer/ tombola/åresalg.
• Butikk med salg av høreapparat-batterier, garn og strikkeutstyr.
• Snekkerverksted.
• «Bestestue», koselig stue til bruk for aktivitetssenterets gjester. 
• Aktivitetssenterets velforening skal ivareta brukernes interesser ved senteret, og stimulere til et aktivt og trivelig miljø sammen med de ansatte.
• Miljøverttjeneste for omsorgsboligene Kanebogmyra 6 og Kanebogen bo og servisesenter.
 

Faste aktiviteter

 • ​Åpen kafé alle hverdager mellom kl. 09.00- 15.00.
 • Middag serveres mellom kl. 13.00- 1.:5.00.
 • Åpen butikk alle dager.
 • Snekkerverksted tilgjengelig alle dager.
 • Ulike aktivitetsrom  tilgjengelig alle dager.
 • Hustrim mandag og torsdag kl. 10.00.
 • Bingo tirsdag kl. 11.00.
 • Strikkekafé onsdager, “Bestestua”.